Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Waldemar Sługocki:

    Bardzo dziękuję, panie marszałku.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Europejska Współpraca Terytorialna to jeden z celów polityki spójności nie tylko w latach 2007-2013, ale także w perspektywie, która jest przed nami, czyli na lata 2014-2020.

    Polska ma bardzo pozytywne doświadczenia w tym zakresie, a szczególnie pozytywne doświadczenia ma polsko-niemieckie pogranicze, w tym samorządy z tego terytorium. Do tej pory na polsko-niemieckim pograniczu realizowano trzy programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej, mianowicie: zachodniopomorskie - Meklemburgia-Przedpomorze, lubuskie - Brandenburgia i Dolny Śląsk - Saksonia.

    Płyną do nas bardzo niepokojące sygnały z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Z jednej strony podtrzymywane jest status quo, czyli liczba owych programów operacyjnych - nadal realizowane będą trzy programy współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-niemieckim. Natomiast to, co nas niepokoi, to fakt, że z programu lubusko-brandenbursko-de facto saksońskiego, nie będą mogły korzystać podmioty z obszaru województwa lubuskiego, a przypomnę, pan minister doskonale to wie, że dzisiaj, w perspektywie 2007-2013, dwa powiaty, powiat żagański i powiat żarski, właściwie podmioty funkcjonujące w granicach administracyjnych tych obu powiatów, w tym przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego, z tego wsparcia korzystają. Korzystają z tego także podmioty po drugiej stronie granicy, które realizują wspólne transgraniczne, bardzo ciekawe i ważne z punktu widzenia saksońsko-lubuskiego pogranicza projekty.

    Mam do pana ministra bardzo konkretne pytanie: Czy w tej perspektywie, która jest przed nami, perspektywie 2014-2020, także ta współpraca między podmiotami lubuskimi a saksońskimi będzie realizowana? Bardzo dziękuję.


11 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Waldemar Sługocki:

    Bardzo dziękuję.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Prawdą jest to, że to wysiłek podmiotów z województwa lubuskiego i nasze zabiegi spowodowały, iż faktycznie status quo, choć nie w pełni, jak dyskutujemy, zostało zachowane. Prawdą jest to, że jak pan minister przed chwilą powiedział, trzy programy współpracy na polsko-niemieckim pograniczu zostały utrzymane, przy czym też słusznie pan zauważył, panie ministrze, że ich struktura jest odmienna od tych pozytywnych doświadczeń, do których się odwoływałem. Te pozytywne doświadczenia powodują także to, że podmioty z województwa lubuskiego, z tych dwóch powiatów, które wymieniałem, czyli żagańskiego i żarskiego, korzystały także ze wsparcia programu saksońskiego, ale nie dlatego, że takie jest widzimisię tych podmiotów, ale naturalna granica pomiędzy województwem lubuskim a Saksonią, 40 km granicy Lubuskiego to granica z krajem związkowym Saksonia (Dzwonek), stąd też naturalne jest podejmowanie wspólnych przedsięwzięć.

    Pytanie konkretne: W jaki sposób zasada elastyczności zostanie zinstytucjonalizowana? Czy będą w programach operacyjnych wprost twarde zapisy, które będą umożliwiały realizację takich projektów między podmiotami z województwa lubuskiego i Saksonii? Bardzo dziękuję.Poseł Waldemar Sługocki - Zapytanie z dnia 20 czerwca 2013 roku.


349 wyświetleń