Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3177).


Poseł Marek Matuszewski:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Państwo Wnioskodawcy! No cóż, nie widziałem, aby kiedykolwiek przy projekcie obywatelskim tak atakowano wnioskodawców. A to pytano, kto napisał ustawę, a to mówiono, że obrażacie dzieci posłów Platformy, że wywołujecie narodową historię, a to twierdzono, że plujecie w twarz. Wstyd, Platformo. Bardzo dobrze, że jest taki obywatelski projekt ustawy, bo państwo Elbanowski chcą doprowadzić do tego, aby dzieci dorosły do tego, aby pójść do szkoły. To bardzo dobrze.

    Pytanie, panie marszałku. Dlaczego rząd PO-PSL nie chce się zgodzić, aby to rodzice decydowali, czy dziecko rozpocznie edukację szkolną jako sześciolatek czy siedmiolatek? I pytanie do państwa Elbanowskich. (Dzwonek) Jeszcze raz wytłumaczcie Platformie Obywatelskiej, dlaczego wy chcecie tak niestrudzenie ratować maluchy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Marek Matuszewski - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.


70 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Marek Matuszewski - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy
Poseł Marek Matuszewski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Matuszewski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Marek Matuszewski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy