Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2963).


Poseł Marek Matuszewski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Prezesie! Ja chciałbym bardzo, żeby - nie zapoznałem się tak dokładnie z tą ustawą - te nowe metody zbierania danych statystycznych sprzyjały rozwojowi gospodarczemu, a nie hamowały go, bo mam wrażenie, że przy obecnych przepisach, nie wiem, czy pan prezes zdaje sobie z tego sprawę, następuje spowolnienie rozwoju gospodarczego, szczególnie w odniesieniu do małych i średnich firm. Jeżeli do mnie się zgłasza przedstawiciel małej firmy, czasem jednoosobowej, i mówi, że co kwartał musi wypełniać rubryki, on albo jego pracownik, podawać, ile zarabia pracownik, ile godzin przepracował czy ile na ZUS zapłacił, to można powiedzieć jednym słowem, że jest to wielka biurokracja i wymaga to gigantycznej reformy. Gdyby to przeliczyć, panie prezesie - myślę, że pan zdaje sobie sprawę, ile jest małych i średnich firm w Polsce, jest ich (Dzwonek) ok. 90%, nawet więcej - to okaże się, iż powoduje to, taka biurokracja, to, co powiedziałem na początku - niesamowite spowolnienie rozwoju gospodarczego. I dlatego...

    (Poseł Romuald Ajchler: I koszty.)

    ...apeluję - i koszty - aby ograniczyć to być może do 20 pracowników, panie prezesie...

    Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:

    I tym apelem...

    Poseł Marek Matuszewski:

    Już ostatnie zdanie, panie marszałku.

    Przecież mamy ZUS, mamy urzędy skarbowe i inne urzędy. Stamtąd, panie prezesie, proszę brać informacje i próbować reformować te przepisy, a nie męczyć właściciela firmy, który ma na przykład jednego pracownika. Dziękuję bardzo.Poseł Marek Matuszewski - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.


186 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Marek Matuszewski - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Matuszewski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Matuszewski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Marek Matuszewski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy