Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

39 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 3660).


Poseł Marek Matuszewski:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Gołym okiem widać, że ten projekt ustawy jest tak napisany, aby przebiło się do opinii publicznej, że rząd w jakikolwiek sposób chce ulżyć tym, którzy wzięli kredyty we frankach, ale tak naprawdę ten projekt w zasadzie - jak ktoś się dobrze w niego wczytał - pomaga bankom. Bo pytam: Dlaczego, pani minister, w tym projekcie ustawy nie ma nic o oddaniu kredytobiorcom przez banki źle naliczanej comiesięcznie spłaty różnicy między wartością franka na wolnym rynku a tym, co naliczał bank, chodzi o tzw. spread? Dlaczego nie ma tutaj nic w tym projekcie ustawy? Zapytałbym też panią minister: Czy kredytobiorca dostawał ten kredyt we frankach? Czy banki miały wtedy wystarczającą ilość franków szwajcarskich do zabezpieczenia tych kredytów?

    Wysoka Izbo! Pani Minister! Skończy się w zasadzie chyba tak jak w Hiszpanii, w Chorwacji, gdzie sądy wydały wyroki, że kredyty te muszą być przewalutowane po kursie z dnia (Dzwonek) podpisania umowy kredytowej. Taki będzie chyba finał tej sprawy, ale to już chyba nie za państwa rządów. Dziękuję bardzo.Poseł Marek Matuszewski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw


48 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Marek Matuszewski - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Matuszewski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Marek Matuszewski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy