Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (druki nr 2998 i 2999).


Poseł Marek Matuszewski:

    Panie marszałku, bardzo dziękuję.

    Panie ministrze, gdy jadę na wczasy, obojętnie gdzie - Gdańsk, Ustka itp., jest opłata klimatyczna. Właściciel obiektu prosi mnie o wpisanie adresu, bo musi odprowadzić opłatę klimatyczną według pewnej księgi, gdzie to wpisuje. Niech pan powie - jeśli nie mamy dowodu, to on nie musi tego wpisywać, czy nie ma tej opłaty klimatycznej, bo tu jest problem? Dziękuję bardzo.Poseł Marek Matuszewski - Wystąpienie z dnia 16 grudnia 2014 roku.


193 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Marek Matuszewski - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Matuszewski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Matuszewski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Marek Matuszewski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy