Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie (druk nr 3196).


Poseł Marek Matuszewski:

    Wysoka Izbo! Przed chwilą była sytuacja, którą wszyscy widzieliśmy, kamery też, że pan poseł Dunin podszedł i pani marszałek nie prosiła, żeby coś tam jej powiedział na ucho.

    (Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Właśnie pani marszałek łamie regulamin.)

    Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska:

    Panie pośle, w regulaminie jest...

    Poseł Marek Matuszewski:

    Bardzo proszę, aby zwołać Konwent Seniorów i aby pani marszałek zapoznała się z art. 184 ust. 3 regulaminu Sejmu. Poseł czy posłanka nie musi podchodzić do pana marszałka czy pani marszałek, aby szeptać, co chce powiedzieć, jeśli chodzi o wniosek formalny. Dziękuję bardzo.

    Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska:

    Panie pośle, czy to jest pana wniosek formalny?

    Panie pośle, dlatego że na tej sali dochodzi właśnie do takich wystąpień, jak to pana przed chwilą, że poseł nie stosuje się do regulaminu, robi to pod szyldem wniosku formalnego, poprosiłam, byście panowie wyjaśnili... (Gwar na sali)

    Poseł Marek Matuszewski:

    Ale pani marszałek, ja się stosuję do regulaminu i pani... (Poseł Marek Matuszewski przemawia przy wyłączonym mikrofonie)



Poseł Marek Matuszewski - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.


51 wyświetleń

Zobacz także:




Zobacz także:




Poseł Marek Matuszewski - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy




Poseł Marek Matuszewski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Matuszewski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Marek Matuszewski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy