Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.


Poseł Artur Ostrowski:

    Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoki Sejmie! Wniosek o odrzucenie tego projektu złożył klub Platformy Obywatelskiej.

    (Głos z sali: I PSL.)

    Złożyła go pani poseł Hall. To jest błąd, pani premier. Należało skierować ten projekt do komisji sejmowej i rozpocząć nad nim prace, ponieważ w tym projekcie jest wiele propozycji rozwiązań konkretnych problemów. Teraz je pani premier przedstawię. Chodzi o udział rodziców w życiu szkoły, w funkcjonowaniu szkoły, poprzez radę rodziców, pani premier, o problem gabinetów lekarskich, o których mówił rzecznik praw dziecka w swoim wystąpieniu, o problem funkcjonowania stołówek szkolnych i cateringu, o problem wyboru podręcznika przez nauczycieli, bo nauczyciele niestety zgłaszają problemy związane z elementarzem rządowym, o problem likwidacji szkół, bo ta likwidacja mimo wszystko, pani premier, postępuje, i na koniec o problem dowozu dzieci do szkół (Dzwonek) w małych miejscowościach, a przede wszystkim dowozu dzieci niepełnosprawnych. Szkoda, że Platforma Obywatelska nie skierowała tego projektu do dalszych prac, bo mogliśmy podjąć dyskusję, debatę, byłyby inne propozycje. Być może rząd zgłosiłby swoje rozwiązania...

    Marszałek:

    Dziękuję, panie pośle.

    Poseł Artur Ostrowski:

    ...i rozwiązalibyśmy te problemy. Niestety Platforma Obywatelska przy wsparciu PSL-u odrzuciła te propozycje...

    Marszałek:

    Dziękuję, panie pośle.

    Poseł Artur Ostrowski:

    ...i żadnej pracy nad projektem ustawy nie będzie. Dziękuję. (Oklaski)

    (Głos z sali: No właśnie.)

    (Głos z sali: Brawo.)Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 05 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw


339 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 oraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2014 roku...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy