Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Informacja prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w Europie i jego reperkusji dla Polski.


Poseł Artur Ostrowski:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoki Sejmie! Stany Zjednoczone są państwem Zachodu, które jest najbardziej zaangażowane na Bliskim Wschodzie i w północnej Afryce - dotyczy to Syrii, Iraku, Afganistanu czy Libii. Ma tam ono swoje interesy gospodarcze, jest zaangażowane militarnie, politycznie. W związku z tym mam pytanie: Czy polska dyplomacja poprzez instytucje europejskie będzie wpływać, ale też czy polski rząd będzie wpływał na rząd Stanów Zjednoczonych, aby ten przyjął większą, znaczną liczbę imigrantów - myślę, że wielu imigrantów chciałoby znaleźć swoje miejsce właśnie na terytorium Stanów Zjednoczonych - i czy Stany Zjednoczone podejmują takie działania, aby przyjąć tych, którzy chcą znaleźć miejsce do życia właśnie na terytorium USA? Po drugie: Czy Stany Zjednoczone, które dysponują olbrzymimi środkami finansowymi, będą wspierać obozy uchodźców w Turcji, Jordanii czy w innych państwach regionu? Podkreślam - dysponują takimi możliwościami finansowymi i organizacyjnymi. (Dzwonek) Czy polski rząd będzie apelował, czy będzie się zwracał do Stanów Zjednoczonych, które odpowiadają za to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, za to, co się dzieje w Syrii, co się działo w Iraku, Afganistanie i Libii, ponosząc odpowiedzialność za tych ludzi, którzy dzisiaj nie mają swojego miejsca na ziemi? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w Europie i jego reperkusji dla Polski


20 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 oraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2014 roku...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy