Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

16 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.


Poseł Artur Ostrowski:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! To nie jest jakaś prosta zmiana ustawy o Policji, bo ta ustawa dotyczy czynności operacyjnych, pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, kontroli zewnętrznej nad Policją, ABW, CBA, Strażą Graniczną i innymi służbami, a także dotyczy m.in. inwigilacji posłów i senatorów.

    A więc moja prośba do Wysokiej Izby jest taka, aby zwrócić szczególną uwagę na ten projekt. On został totalnie skrytykowany przez szereg instytucji, m.in. przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego, która wykazała 8 uchybień i niezgodności z konstytucją tego projektu senackiego. Oczywiście chodzi też o inne instytucje: prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, fundację helsińską, Panoptykon, które poddały totalnej krytyce ten projekt senacki. Opinia BAS-u jest również negatywna. Stwierdza się w niej, że jest on niezgodny z prawem Unii Europejskiej.

    Mam pytanie do rządu: Dlaczego rząd czekał rok, aż powstanie projekt (Dzwonek) senacki, nie wyszedł z własnym projektem tak istotnej nowelizacji, która dotyczy inwigilacji obywateli w Polsce, tylko mamy do czynienia z bublem legislacyjnym, z projektem nieprzygotowanym, nierzetelnym i bardzo groźnym, jeśli chodzi o wolności obywatelskie w Polsce?

    Marszałek:

    Dziękuję, panie pośle.

    Poseł Artur Ostrowski:

    Klub SLD będzie głosował za odrzuceniem tego złego, krzywdzącego projektu. (Oklaski)Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw


70 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 oraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2014 roku...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy