Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

35 punkt porządku dziennego:


Informacja o działalności rzecznika praw dziecka za rok 2014 oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka (druk nr 3329) wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 3422).


Poseł Artur Ostrowski:

    Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! W imieniu klubu SLD przedstawiam stanowisko w sprawie informacji rzecznika praw dziecka dotyczącej przestrzegania praw dziecka w Polsce.

    Tak jak powiedział pan minister w swoim wystąpieniu, w 2014 r. rzecznik praw dziecka podjął łącznie prawie 50 tys. spraw, z czego niemalże 5 tys. dotyczyło prawa do życia i ochrony zdrowia, ponad 23 tys. - prawa do wychowania w rodzinie, a prawie 2 tys. prawa do godziwych warunków socjalnych. Jest to więc dosyć istotna statystyka pokazująca, jak wiele spraw trafiło do pana rzecznika, do pana ministra. Porównując te dane statystyczne z informacjami z poprzednich lat, można powiedzieć, że widać pewną stabilizację, jeśli chodzi o liczbę zgłaszanych problemów dotyczących poszanowania praw dzieci w Polsce. Przyczyny tej stabilizacji wiążą się pewnie też z tym, że kompetencje rzecznika są zwiększone i pewnie też dlatego wiele spraw udało się panu rzecznikowi w poprzednim roku uregulować.

    Słusznie pan minister w swoim wystąpieniu odniósł się do istotnych praw i problemów polskich dzieci, a te w gruncie rzeczy zależą od godziwych warunków socjalnych. Pan minister zwrócił uwagę na bardzo niską skuteczność egzekwowania świadczeń alimentacyjnych, ubóstwo dzieci, ograniczony dostęp do świadczeń funduszu alimentacyjnego, odniósł się do skutków emigracji zarobkowej rodziców, braku zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych rodzin z dziećmi, konieczności pomocy dzieciom niepełnosprawnym, w tym podkreślił pan minister potrzebę likwidacji barier architektonicznych, mówił o braku tymczasowych schronień dla dzieci i rodzin z dziećmi oraz systemu bezpłatnej pomocy prawnej. Oceniając stan przestrzegania prawa dziecka, pan minister zwrócił również uwagę na niewystarczającą dostępność opieki żłobkowej czy przedszkolnej. To są istotne fakty, które należy dzisiaj podkreślić.

    Chciałbym podziękować panu ministrowi za reakcję w tych sytuacjach, w których krzywdzone są dzieci urodzone dzięki in vitro. Bo pojawiły się w mediach krzywdzące epitety dotyczące tych dzieci. Pan minister w swoim orzeczeniu, w swoim wystąpieniu medialnym stwierdził wprost, że to są określenia głęboko raniące, szkodliwe społecznie i wręcz niegodziwe, zwłaszcza że dotyczą najmniejszych, bezbronnych dzieci. Ujął się pan za tymi dziećmi. Myślę, że to bardzo dobrze, panie ministrze, że mają one takie wsparcie.

    Jeśli chodzi o kwestie związane z pewnymi obszarami, na które chciałbym zwrócić panu ministrowi szczególną uwagę, to jest np. problem szczepień w Polsce. Tylko w zeszłym roku grupa rodziców, która nie szczepi dzieci pod wpływem pewnych argumentów ruchu antyszczepionkowego, urosła nam aż o 66%. Na koniec 2014 r. to jest ok. 5,5 tys. osób. Ten wzrost nastąpił z ponad 2 tys. do 5 tys. dzieci. Kolejną przyczyną unikania szczepień jest też wiara rodziców w moc medycyny naturalnej. To jest jedno ze źródeł nieszczepienia polskich dzieci. Należałoby w związku z tym zwrócić się do wszystkich pediatrów o to, aby mocniej czy silniej reagowali na takie zjawiska, rozmawiali o tym z rodzicami, przekonywali ich do tego, że szczepienia są konieczne, bo widać, że jest pewna tendencja wzrostowa w tym zakresie.

    Kwestia stanu zdrowia wiąże się też z argumentami i faktami, o których pan minister już wielokrotnie mówił, dotyczącymi opieki stomatologicznej i pediatrycznej. Niestety jest tak, że setki tysięcy dzieci mają utrudniony dostęp do lekarzy pediatrów i stomatologów. Po prostu wielu rodziców nie stać na to, aby zaprowadzić swoje dziecko do prywatnej przychodni, do prywatnego gabinetu stomatologicznego czy do lekarza specjalisty. Mamy do czynienia z poważnymi chorobami wśród dzieci i młodzieży, np. gruźlicą.

    Jest też problem, o którym już wielokrotnie pan rzecznik mówił w swoich wystąpieniach, dotyczący tego, że 90% dzieci w Polsce nadal ma próchnicę. Wczytałem się we wszystkie propozycje pana ministra dotyczące walki z próchnicą i wiem, że pan minister zabiega o to, aby poprawić te sytuację. Zresztą udało się, jeśli chodzi o plombowanie zębów dzieci w Polsce, pewne rzeczy już zrealizować. Myślę, że przed nami jest oto takie wyzwanie, aby przywrócić w polskich szkołach gabinety lekarskie i stomatologiczne. Myślę, że to byłoby dobre rozwiązanie tego poważnego problemu, z którym niestety państwo polskie nie może sobie jakoś do tej pory poradzić. (Dzwonek) Ale pan minister jest wielkim orędownikiem tej sprawy, więc jestem przekonany, że uda nam się kiedyś dojść do takiego rozwiązania i próchnica w Polsce po prostu przestanie być tak powszechnym zjawiskiem.

    Na koniec jeszcze raz chciałbym się zwrócić do pana ministra o to, aby pan minister wspierał te wszystkie kroki, które służą dziecku, jeśli chodzi o dostęp do ojca i mamy. Bo ten problem zgłaszany szczególnie przez ojców panu ministrowi, ale też prezydentowi elektowi i prezydentowi Komorowskiemu w trakcie kampanii wyborczej, nadal jest aktualny.

    Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska:

    Bardzo dziękuję.

    Poseł Artur Ostrowski:

    I jeszcze na koniec: jest kwestia cyberprzemocy i prawa polskiego dziecka do godnego wypoczynku. Dziękuję bardzo.Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka wraz ze stanowiskiem Komisji


27 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2014 roku...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy