Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

17 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych, sporządzonej w Zgorzelcu dnia 15 maja 2014 r. (druki nr 2827 i 2925).


Poseł Jan Cedzyński:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych, sporządzonej w Zgorzelcu dnia 15 maja 2014 r., druki nr 2827 i 2925.

    Panie i Panowie Posłowie! Żyjemy w absolutnie zmienionym świecie. Kilkanaście lat temu Polacy nie wyobrażali sobie życia, podróżowania bez granic. Pewnie wszyscy pamiętamy wielogodzinny czas oczekiwania na przekroczenie granicy naszego zachodniego sąsiada, Niemiec. Wejście Polski do strefy Schengen stworzyło zupełnie nowe możliwości, ale też i zagrożenia. Aparaty państwa, zarówno Polski, jak i Niemiec, muszą nadążać eliminować te zagrożenia. Naszym zadaniem jako ustawodawcy jest wyposażenie odpowiednich instytucji w narzędzia, które pozwolą im skutecznie wykonywać przyjęte założenia polityki bezpieczeństwa. Zdaniem naszego klubu wejście w życie przedmiotowej umowy będzie faktycznym wzmocnieniem ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych rodzajów przestępczości, zwłaszcza tej dotykającej obszary przygraniczne.

    Możliwość realizowania przez strony umowy wspólnych czynności operacyjnych z przyznaniem funkcjonariuszom obu stron uprawnień władczych powinna w sposób znaczący wpłynąć na efekty wykrywania i zwalczania przestępczości. Skrócenie procedur i jasne określenie kompetencji jest dobrą odpowiedzią dla organizujących się międzynarodowych grup przestępczych.

    Jesteśmy za przyjęciem projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych w jego proponowanym kształcie. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Jan Cedzyński - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2014 roku.


81 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Jan Cedzyński - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Cedzyński - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Cedzyński - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Cedzyński - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Cedzyński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Cedzyński - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy