Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

28 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Gospodarki o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rzemiośle (druki nr 3775 i 3939).


Poseł Jan Cedzyński:

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie i Panowie Posłowie! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej przedstawić stanowisko wobec sprawozdania komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rzemiośle.

    Odnosząc się do omawianego projektu, pragnę podkreślić, co następuje. Wyżej wymieniony projekt jest inicjatywą, która trafia w zapotrzebowanie społeczno-prawne szerokiego kręgu przedsiębiorców wykonujących swoją pracę w oparciu o ustawę o rzemiośle. Wyżej wymieniony akt prawny jest regulacją mającą istotne znaczenie dla funkcjonowania gospodarki, w której rzemieślnicy jako drobni i średni przedsiębiorcy odgrywają ważną rolę, będąc zarówno podatnikami, jak i pracodawcami. Dlatego też ważne jest, aby ustawa o rzemiośle była kompatybilna z całym systemem prawnym. Proponowane zmiany idą właśnie w tym kierunku, uwzględniając również zmiany, jakie w polskim systemie prawnym nastąpiły w związku ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

    Dodatkowo warto podkreślić, że proponowane w zmianach do ustawy zasady odpłatności za egzaminy mistrzowskie, czeladnicze i sprawdzające, polegające na jednolitym ustaleniu obniżonych stawek opłat oraz zachowaniu możliwości całkowitego zwolnienia od tych opłat służą stworzeniu szerokiego dostępu do zawodów rzemieślniczych. Z tych też względów Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej popiera projekt ustawy oraz jest za przyjęciem sprawozdania komisji. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Jan Cedzyński - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rzemiośle


161 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Jan Cedzyński - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Cedzyński - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Cedzyński - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Cedzyński - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Cedzyński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy