Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

40 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.


Poseł Jan Cedzyński:

    Pani Marszałek! Pani Premier! Wysoka Izbo! Pani premier, czy pani wie, czym jest Centralny Ośrodek Informatyki, podległy tylko i wyłącznie ministrowi spraw wewnętrznych? Otóż, szanowni państwo, jest to państwowy koncern informatyczny zatrudniający ponad 400 informatyków, który z pominięciem przepisów Prawa zamówień publicznych zgarnął z publicznej kasy już ponad 0,5 mld zł. Co więcej, ośrodek ten, zbudowany przez pani współpracownika Jacka Cichockiego, gromadzi coraz więcej poufnych danych o obywatelach. Konsekwentnie więc poprzez ustawę, nad której projektem właśnie głosujemy, zwiększane są kompetencje COI, co sprawia, że rząd będzie mógł gromadzić kolejne dane o obywatelach - fotografie i skany podpisów kierowców, skierowania na badania lekarskie, dane o stanie zdrowia - i udostępniać je np. ubezpieczycielom. To ogromna i kolejna ingerencja w prawo do prywatności, to bycie wielkim bratem. Na to Sojusz Lewicy Demokratycznej nie może się zgodzić, dlatego będziemy głosować przeciw temu projektowi. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Jan Cedzyński - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw


48 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Jan Cedzyński - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Cedzyński - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Cedzyński - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Cedzyński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Cedzyński - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy