Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

5 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druki nr 2860 i 2887).


Poseł Genowefa Tokarska:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawić stanowisko dotyczące sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druki nr 2860 i 2887).

    Pierwsze czytanie niniejszego projektu odbyło się na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych w dniu 5 listopada br. Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków zmian zasad w usługach transgranicznych - chodzi o rozliczanie transakcji dokonywanych kartami płatniczymi na terytorium Unii Europejskiej - które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i wynikają z decyzji Komisji Europejskiej z dnia 26 lutego 2014 r.

    W omawianym projekcie przewidziano obniżenie wysokości maksymalnej stawki opłaty interchange. Według art. 38a ustawy obowiązująca obecnie stawka nie może przekroczyć 0,5% wartości krajowej transakcji płatniczej, a po nowelizacji ustawy nie będzie mogła przekroczyć ona 0,2% wartości transakcji przy użyciu karty debetowej oraz 0,3% - przy użyciu karty kredytowej. W przypadku transakcji dokonywanych przy użyciu karty płatniczej innej niż karta debetowa lub kredytowa stawka opłaty interchange nie będzie mogła przekroczyć 0,3% wartości jednostkowej krajowej transakcji płatniczej.

    Niedostosowanie naszej ustawy o usługach płatniczych do decyzji Komisji Europejskiej z lutego 2014 r. powodować będzie preferowanie agentów rozliczeniowych działających transgranicznie kosztem agentów rozliczeniowych działających w naszym kraju. Według wnioskodawców może prowadzić to do przejęcia przez zagranicznych agentów rozliczeniowych nawet ok. 70% transakcji dokonywanych kartami płatniczymi w Polsce, a także przeniesienia ich działalności poza granice Polski. Transfer operacji za granicę nie pozwoli na budowę nowoczesnego systemu rozliczeniowo-płatniczego w Polsce, oczywiście negatywnie wpłynie na naszą gospodarkę i uszczupli wpływy z podatku CIT i PIT nawet o kilkaset milionów złotych rocznie.

    Projekt ustawy wprowadza do słowniczka definicję karty debetowej i karty kredytowej, a także doprecyzowuje obowiązki informacyjne agentów rozliczeniowych oraz wydłuża okres preferencji w zakresie wysokości stawki opłaty interchange dla nowo tworzonych organizacji kartowych. Agent rozliczeniowy będzie obowiązany - nie tak jak dotychczas, czyli dopiero na żądanie - poinformować akceptanta o opłatach, które będzie zobowiązany uiścić w związku z akceptacją transakcji płatniczych przy użyciu kart płatniczych jeszcze przed zawarciem umowy, przy czym akceptant będzie informowany w pewnym stopniu szczegółowo o wysokości swojej opłaty wraz z wyszczególnieniem poszczególnych składników tej opłaty.

    Nałożenie tego obowiązku informacyjnego zapewni równowagę kontraktową pomiędzy akceptantami a agentami rozliczeniowymi, zwiększy transparentność rozliczeń i zapewni akceptantom jako tej słabszej stronie rozliczeń możliwość bezpośredniej kontroli wysokości stosowanych stawek opłaty interchange oraz innych pozycji z opłaty akceptanta. Należy zaznaczyć, że agenci spoza Polski nie są obowiązani wypełniać obowiązków informacyjnych wobec polskiego nadzorcy. Przedkładany projekt ustawy, proponowane zmiany chronić będą zatem krajowy rynek usług transakcji bezgotówkowych, wprowadzają w Polsce rzeczywistą konkurencję dla funkcjonujących i nowo tworzonych organizacji kartowych oraz generalnie wzmacniają polski rynek kartowy.

    Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego jest za przyjęciem niniejszego projektu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 26 listopada 2014 roku.


51 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy