Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

13 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Barbara Bartuś:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Podhale stoi dziś geotermią - to jest cytat z wywiadu prasowego z wójtem gminy Szaflary. Na Podhalu dzisiaj jest już kilkaset budynków ogrzewanych ze źródeł geotermalnych, funkcjonują także baseny geotermalne, a w planie są kolejne inwestycje. Geotermia to przyszłość.

    W 1992 r. gmina Szaflary podjęła ryzyko inwestycji w geotermię, ale dla biednej gminy powstał wtedy problem sfinansowania tej inwestycji. Zainteresowano więc tym tematem ówczesne władze i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po analizie projektu udzielił gminie pomocy finansowej, a później został głównym akcjonariuszem. Rząd Prawa i Sprawiedliwości obniżył opłatę eksploatacyjną dla geotermii na trzy lata do zera. Spółka korzysta dziś z dwóch odwiertów, a w planie jest już budowa trzeciego. Wydaje się więc inwestycją rozwojową. Obecnie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska SA otrzymało na kolejny odwiert kredyt w wysokości ok. 20 mln zł. Pierwsze roboty na placu budowy już ruszyły, a zakończenie tego zadania pozwoli na kolejne podłączenia. Zainwestowano więc dodatkowy kapitał, a kwota zaciągniętego kredytu obciąży również samorządy. Byłoby więc niedorzecznością, jak twierdzą podhalańscy samorządowcy, aby gmina miała spłacać kredyt, nie będąc właścicielem tego dzieła.

    Panie ministrze, trzeba też brać pod uwagę to, że mamy do czynienia z niezwykłymi terenami naturalnymi w Tatrzańskim Parku Narodowym, a rabunek przyrody w ogóle nie wchodzi w grę. Z punktu widzenia ekologicznego niezbędny jest nadzór publiczny, aby prywatny właściciel nie eksploatował nadmiernie złoża. To, jak stanowczo twierdzi jeden z podhalańskich samorządowców, ma być perpetuum mobile i tak będzie. Dzieło dopiero się zaczęło i nie pozwolimy go zniszczyć.

    Panie ministrze, mam pytanie: Czy Podhale może liczyć na wstrzymanie prywatyzacji i podjęcie rozmów na rzecz komunalizacji spółki, przedsiębiorstwa Geotermia Podhalańska na rzecz lokalnych samorządów? To jest podstawowe pytanie: Czy prywatyzacja zostanie wstrzymana? Dziękuję.


13 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Barbara Bartuś:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Mam jedno pytanie dodatkowe, zanim pan profesor będzie zadawał następne pytania. Czy jest szansa, że to ogłoszenie prywatyzacji jest tylko takim rozeznaniem rynku i że zostanie zakończone bez sprzedaży, a później można zacząć proces komunalizacji, czyli darowania udziałów gminom, samorządom?


13 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Barbara Bartuś:

    Panie marszałku, tylko dodatkowa prośba...

    Wicemarszałek Cezary Grabarczyk:

    Nie, nie.

    Poseł Barbara Bartuś:

    Pan minister mówił, że za wcześnie trochę to pytanie. Złożyłam interpelację i prosiłabym o pogłębioną odpowiedź właśnie na piśmie na tę interpelację. Będzie troszeczkę więcej czasu.


13 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Barbara Bartuś:

    Dziękuję.

    Pani Minister! Nam nie chodzi o to, żeby dyskryminować kogokolwiek. Natomiast pani jako minister tego rządu objęła patronatem książkę, która promuje homoseksualizm, promuje, zaleca między innymi zapraszanie homoseksualistów na lekcje. Tu nie chodzi o to, aby nie dyskryminować. Pani minister, na jakiej podstawie można też zalecać promowanie wiedzy o tym, że Maria Konopnicka czy nawet król Władysław Warneńczyk był homoseksualistą, jeżeli żadne źródła tego nie twierdzą? Na jakiej podstawie zaleca się taką wiedzę?Poseł Barbara Bartuś - Zapytanie z dnia 23 maja 2013 roku.


49 wyświetleń