Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

27 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Barbara Bartuś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Pismo, które dotarło do Gorlic z końcem września, zelektryzowało wszystkich. Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, powołując się na ˝Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego˝ zatwierdzony przez ministra zdrowia, poinformował, że na I kwartał 2013 r. przewidziano likwidację rejonowej dyspozytorni pogotowia ratunkowego i uruchomienie na naszym terenie wyłącznie jednej dyspozytorni w Tarnowie.

    Panie ministrze, problem planowanego przeniesienia dyspozytorni karetek pogotowia do Tarnowa po raz pierwszy poruszałam w zapytaniu poselskim w lipcu br., a dotyczyło ono Nowego Targu. Otrzymana odpowiedź, którą zresztą pan podpisywał, i argumenty powoływane w niej jeszcze bardziej przekonują, że jest to zły pomysł, a ministerstwo lekceważy sytuację, bo nie zna specyfiki naszego terenu. Panie ministrze, podstawowym powodem uniemożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie planowanego systemu na naszym terenie, na terenie górskim, są m.in. trudności z łącznością radiową i komórkową, a nawet całkowity jej brak w wielu miejscowościach. Na przykład w powiecie gorlickim badania wykazały, że odsetek braku łączności radiowej wynosi 47%. Chodzi też o zakłócenia w komunikacji dyspozytorów z zespołami ratownictwa medycznego ze względu na brak możliwości lokalizacji miejsca zgłoszenia oraz drogi dojazdu zespołu. Te i inne argumenty przeciw koncentracji dyspozytorni podnoszą poszczególni starostowie, zostało także przyjęte negatywne stanowisko Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego.

    Podstawowe pytanie, które chcemy zadać, jest takie. Co ma na celu scentralizowanie systemu zgłoszeń alarmowych? Pytamy, bo na pewno nie jest to skrócenie czasu, w jakim karetka dojedzie do chorego?

    Panie ministrze, aby nie narażać zdrowia i życia chorych, należy bezwzględnie wstrzymać likwidację co najmniej dyspozytorni z terenu powiatów gorlickiego, sądeckiego, limanowskiego i nowotarskiego. Dziękuję.


Poseł Barbara Bartuś:

    Panie marszałku, tylko jedno słowo.

    Uwierzyłabym panu ministrowi, że może mam błędne dane, mam je na piśmie, o tej sieci komórkowej, ale ja tam mieszkam i wiem, z ilu miejsc w ogóle nie można połączyć się przez komórkę, z nikim. A więc, panie ministrze, proszę zweryfikować swoją wiedzę i prosimy, apelujemy: przemyślcie tę decyzję jako ministerstwo.


Poseł Barbara Bartuś:

    Dziękuję bardzo.

    (Poseł Bolesław Grzegorz Piecha: Dziękujemy bardzo.)Poseł Barbara Bartuś - Zapytanie z dnia 11 października 2012 roku.


109 wyświetleń