Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

4 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych (druki nr 605 i 1196).


Poseł Genowefa Tokarska:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko, opinię w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych, druk nr 605, jak również sprawozdania Komisji Finansów Publicznych, druk nr 1196.

    Tak jak już podkreślali moi przedmówcy, zmiany zaproponowane w projekcie ustawy są związane z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego z 15 marca oraz z 11 lipca 2011 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł w nich niezgodność art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 76 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo bankowe oraz art. 194 ustawy o funduszach inwestycyjnych w części, w jakiej te przepisy nadają moc prawną dokumentu urzędowego księgom rachunkowym banków i wyciągom z ksiąg rachunkowych w postępowaniu cywilnym prowadzonym wobec konsumenta. Przedstawiając to w daleko idącym uproszczeniu, powiem, że Senat zaproponował projekt ustawy, w którym dokumenty bankowe będące dokumentami dowodowymi w postępowaniu cywilnym prowadzonym zarówno wobec konsumentów, jak i wobec przedsiębiorców tracą moc urzędową. Tą propozycją Senatu rozszerzony został również zakres podmiotowy o przedsiębiorców, na co Trybunał Konstytucyjny nie zwracał uwagi.

    Pragnę podkreślić, że w toku prac legislacyjnych zgromadzono bardzo wiele opinii i analiz instytucji państwowych, finansowych, nawet organizacji pracodawców, a także niezależnych ekspertów. Projekt ustawy podlegał bardzo szerokiej i wnikliwej analizie zarówno w trakcie prac w podkomisji do spraw instytucji finansowych - o czym mówił przewodniczący tejże podkomisji pan poseł Janczyk - jak i w trakcie prac w Komisji Finansów Publicznych. Wynikiem tychże prac jest projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe, ustawy o BGK oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych, zawarty w druku nr 1196, przedłożony Wysokiej Izbie do uchwalenia. W mojej ocenie jest to dość racjonalny projekt, niwelujący niezgodności wskazane przez Trybunał Konstytucyjny i dość rozsądnie rozstrzygający kwestie podmiotów mogących być stroną sporu z bankiem, a tym samym uwzględniający zasadę równości stron. Mój klub, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego, pozytywnie opiniuje niniejszy projekt ustawy. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 03 kwietnia 2013 roku.


217 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy