Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Ryszard Kalisz


Poseł Ryszard Kalisz - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w Europie i jego reperkusji dla Polski Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-17 16:43

Zobacz także:Poseł Ryszard Kalisz - Wystąpienie z dnia 12 września 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Poseł Ryszard Kalisz:     Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W roku 2009 Wysoka Izba po całym procesie legislacyjnym przegłosowała wprowadzenie do Kodeksu karnego art. 200a i 200b, dlatego że uznała, że art. 200, który od 1998 r.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-15 12:33

Zobacz także:Poseł Ryszard Kalisz - Wystąpienie z dnia 06 grudnia 2013 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Poseł Ryszard Kalisz:     Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Sprawy są niezwykle poważne i dotyczą Konstytucji Rzeczypospolitej. (Gwar na... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-09 10:54

Zobacz także:Poseł Ryszard Kalisz - Wystąpienie z dnia 30 sierpnia 2013 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o:    1) rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy Kodeks karny i niektórych innych ustaw,    2) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych,    3) poselskim projekcie ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-03 10:00

Zobacz także:Poseł Ryszard Kalisz - Wystąpienie z dnia 05 kwietnia 2013 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o obywatelskim projekcie ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (druki nr 804 i 1129). Poseł Ryszard Kalisz:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym przede wszystkim poinformować o dużej ilości informacji,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-08 21:16

Zobacz także:Poseł Ryszard Kalisz - Wystąpienie z dnia 08 marca 2013 roku.

21 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny (druk nr 1108). Poseł Ryszard Kalisz:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Izba jest władzą ustawodawczą i każda ingerencja w istniejący porządek prawny powinna być poprzedzona głęboką analizą przyczyn istniejącego stanu rzeczy. Nie można pod wpływem... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-08 14:34

Zobacz także:Poseł Ryszard Kalisz - Wystąpienie z dnia 08 marca 2013 roku.

20 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1117). Poseł Ryszard Kalisz:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wysłuchaliśmy dzisiaj bardzo długiego, obszernego wystąpienia przedstawiciela wnioskodawców. Zaprezentował on swój pogląd na politykę karną,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-08 14:00

Zobacz także:
Poseł Ryszard Kalisz - Wystąpienie z dnia 24 stycznia 2013 roku.

17, 18, 19, 20 i 21 punkt porządku dziennego:   17. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o związkach partnerskich (druk nr 552).   18. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich (druk nr 553).   19. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o związkach partnerskich (druk nr 554).   20. Pierwsze... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-26 15:31

Zobacz także:Poseł Ryszard Kalisz - Wystąpienie z dnia 23 stycznia 2013 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 945). Poseł Ryszard Kalisz:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Witam ten projekt i Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej wita ten projekt z wielkim uznaniem. Tym bardziej cieszymy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-23 18:02

Zobacz także: