Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • platformaobywatelska
  • po
  • podkarpackie


Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-26 11:45

Zobacz także:Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu Ostrzegania oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-23 13:55Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-12 15:49

Zobacz także:
Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-12 14:51

Zobacz także:Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka wraz ze stanowiskiem Komisji Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-25 16:49Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018 "Bezpieczna plus" Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-24 14:03Poseł Renata Butryn - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018 "Bezpieczna plus" Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-24 14:01Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2015 roku.

16 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Poseł Krystyna Skowrońska:     Szanowny Panie Marszałku! Panie Premierze! Panie i Panowie Posłowie! Na posiedzeniu prezydium Komisji Finansów Publicznych stwierdziliśmy, że po dzisiejszym głosowaniu i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-21 10:18

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2015 roku.

15 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw. Poseł Sprawozdawca Krystyna Skowrońska:     Panie Marszałku! Panie Premierze! Panie i Panowie Posłowie! W trakcie drugiego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-21 10:12

Zobacz także: