Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

33 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Marek Rząsa:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Zacznę dość trywialnie, bo powiem, że żadna władza nie zatrzyma sił natury, żywiołów ani niespodziewanych zagrożeń, które mogą wynikać z działań ludzkich. Przepisami prawa niestety nie zatrzymamy ani powietrza, ani wody, ani ognia, ani śniegu, ani błyskawic czy katastrof, skażeń lub zamachów terrorystycznych. Natomiast na pewno obywatele mają wobec władzy określone oczekiwania - opracowania procedur na wypadek wszelkich kataklizmów, wdrożenia ścieżki koordynacji działań organów terytorialnych i służb państwowych, wreszcie wdrożenia ścieżki natychmiastowej pomocy dla poszkodowanych. Oczekiwania obywateli idą też w kierunku podjęcia pewnych działań profilaktycznych, a nawet, powiedziałbym, bardziej prewencyjnych. Na szczęście współczesne postępy w meteorologii pozwalają z dużą dozą prawdopodobieństwa przewidzieć pewne zjawiska atmosferyczne, a zdobycze technologiczno-informacyjne - szybko i skutecznie poinformować obywateli o nadchodzącym, grożącym im niebezpieczeństwie. I sądzę, że właśnie utworzenie regionalnego systemu ostrzegawczego w znacznym stopniu wychodzi naprzeciw tym ostatnim oczekiwaniom Polaków.

    Mam dwa pytania, panie ministrze. Po pierwsze, wprawdzie pan minister mówił tutaj o pewnej kampanii społecznej, ale ona pewnie nie jest wystarczająco skuteczna, bo kiedy w ławach poselskich pytałem, kto z nas ma w swoim telefonie komórkowym zainstalowaną aplikację RSO, okazało się, że nikt.

    (Poseł Józef Lassota: Ja mam.)

    (Poseł Bożena Kamińska: Ja też.)

    Przepraszam. Dwie osoby ręce podniosły, to przepraszam. Prawdopodobnie po dzisiejszej informacji większość z nas tę aplikację zainstaluje. Czy poszczególni operatorzy komórkowi nie mogliby wysłać SMS-a przypominającego czy informującego: jest taka aplikacja, ściągnijcie ją.

    I drugie pytanie: Panie ministrze, czy RSO informuje o zagrożeniach innych niż np. atmosferyczne, choćby nawet czy nie można było ostatnio przestrzegać młodych ludzi za pomocą tego systemu przed negatywnymi skutkami (Dzwonek) zażywania dopalaczy? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu Ostrzegania oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych


145 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 03 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Informacja bieżąca w sprawie bezpieczeństwa środków zgromadzonych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 oraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o produktach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o produktach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o produktach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy