Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

17 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Marek Rząsa:

    Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoki Sejmie! Bezpieczeństwo to bodaj najczęściej wymieniane słowo w kontekście takiej czysto ludzkiej troski rodzica o swoje dziecko. Na ulega najmniejszej wątpliwości, że gros tej troski ma związek z kilkugodzinnym pobytem dziecka w szkole, z dojazdem do niej i z powrotem do domu.

    W ostatnich dniach, również wśród rodziców, rozgorzała zażarta dyskusja na temat rządowego programu ˝Bezpieczna plus˝, którego celem jest m.in. dofinansowanie szkół w zakresie monitoringu. Oczywiście natychmiast odezwały się głosy krytyczne, które - cytując filmowego klasyka - mówią o permanentnej inwigilacji, o podsłuchach, o naruszaniu wolności osobistej. Jest dla mnie oczywiste, że należy brać pod uwagę wszystkie opinie ekspertów, jeśli chodzi o stronę zarówno formalnoprawną, jak i legislacyjną tego problemu. Z drugiej jednak strony musimy mieć świadomość, że w takim przypadku obowiązuje niepisana zasada: coś za coś, że godzimy się na pewne ograniczenie własnych praw obywatelskich, wiedząc, że ma to wpłynąć na podniesienie naszego bezpieczeństwa.

    Dzisiaj chyba nikt nie kwestionuje zasadności monitoringu ulicznego czy monitoringu instytucjonalnego w sklepach, bankach, instytucjach czy firmach. W przypadku placówek oświatowych można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że ten monitoring sprawdza się szczególnie w miejscach podwyższonego ryzyka dotyczącego niewłaściwych zachowań dzieci i młodzieży, miejscach takich jak korytarze, szatnie, boiska szkolne czy okolice placówek oświatowych. Jako nauczyciel z wieloletnim doświadczaniem uważam, że wszystkie działania i procedury zwiększające bezpieczeństwo dzieci w placówkach są godne poparcia.

    Również jako harcerz, może mniej czynny, cieszę się z zapowiedzi, że harcerstwo będzie miało otwarte drzwi do szkół. Chciałbym zapytać panią minister: Czy są jakieś ewentualne koszty, które w związku z tym ponosiłyby samorządy? Bo one zawsze mają z tym problem, jeżeli rząd dokłada im nowy program i każe im to finansować. I drugie pytanie: Czy ten monitoring, który już funkcjonuje (Dzwonek) w niektórych placówkach oświatowych, jest zgodny z prawem czy nie, do czego odnosiły się te wszystkie wystąpienia? Dziękuję uprzejmie, pani marszałek.Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018 "Bezpieczna plus"


709 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 03 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Informacja bieżąca w sprawie bezpieczeństwa środków zgromadzonych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 oraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o produktach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o produktach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o produktach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy