Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Zdrowia o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 1101 i 3688).


Poseł Marek Rząsa:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, druk nr 1101.

    Projekt ten dotyczy rozszerzenia o żołnierzy górników grupy podmiotów uprawnionych do bezpłatnego zaopatrzenia w leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji. Kalendarium dotyczące legislacji tego projektu zostało przedstawione w sprawozdaniu Komisji Zdrowia.

    Ja na wstępie, podobnie jak to uczyniła pani poseł Krystyna Skowrońska, poseł sprawozdawca komisji, chciałbym wyrazić żal i smutek z tego powodu, że ten projekt znalazł swój szczęśliwy koniec, szczęśliwy finał dopiero teraz. Nie jest moją rolą oceniać zaistniałą sytuację, ale może mieliśmy tu po prostu do czynienia z takim przypadkiem, że to, co się wydaje łatwe, proste w teorii, w praktyce zderza się z pewną niemocą.

    Dla mojego klubu, Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska, najistotniejsze dzisiaj jest to, że likwidujemy w końcu pewnego rodzaju niesprawiedliwość społeczną dotyczącą osób, które bez lub wbrew własnej woli były zmuszane do pracy w kopalniach, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania rud uranu czy batalionach budowlanych.

    Temat żołnierzy górników w PRL-u był objęty cenzurą. Ich prawie niewolnicza praca nie była nigdzie odnotowywana, więc nie mieli praw do emerytur czy rent. O swoje prawa zaczęli się upominać dopiero w wolnej Polsce.

    Senacka inicjatywa jest ze wszech miar uzasadniona, choćby dlatego, że w ustawie z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych uznano tego rodzaju zatrudnienie za szczególny rodzaj represji z przyczyn politycznych. Mimo to żołnierzom górnikom nie przysługiwało prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki. Z uznaniem zatem należy przyjąć zmianę stanowiska w tej kwestii, głównie ze strony Ministerstwa Zdrowia.

    Dziś spłacamy wielki dług wdzięczności wobec tej coraz mniejszej niestety grupy obywateli, dopominającej się od lat o elementarną sprawiedliwość i solidarność. Można więc powiedzieć, że wszystko dobre, co się dobrze kończy.

    Na zakończenie niech mi raz jeszcze będzie wolno skierować do wszystkich państwa zainteresowanych przeprosiny za czas procedowania nad tym projektem, rozpatrywania tego projektu oraz życzenia dużo, dużo zdrowia.

    Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska poprze senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zawarty w druku nr 1101. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję, pani marszałek. (Oklaski)Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych


314 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 03 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Informacja bieżąca w sprawie bezpieczeństwa środków zgromadzonych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 oraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o produktach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o produktach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o produktach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy