Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

35 punkt porządku dziennego:


Informacja o działalności rzecznika praw dziecka za rok 2014 oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka (druk nr 3329) wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 3422).


Poseł Marek Rząsa:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Muszę powiedzieć, że bardzo wysoko oceniam pracę pana ministra. Mam okazję bardzo często z panem ministrem współpracować i wiem, jak wiele rzeczy udało nam się zrobić. To, że jest pan dobrym ministrem, to widać, słychać i czuć.

    Rok temu mówiłem tutaj, na tej sali, o pewnej dynamice zdarzeń, postaw, zachowań, które cechują współczesny świat i pewnie nieco wyprzedzają prawo, które my, dorośli, stanowimy z myślą o tym najmłodszym pokoleniu i w trosce o nie. To pewnie też taki swoisty czas, znak czasów to szybciej, szybciej, szybciej. Myślę, że ten swoisty znak czasów wymaga od nas i od pana ministra podejmowania szybkich działań, nakłada taki obowiązek bardzo szybkiego reagowania. Wyrażam przekonanie, że pan minister sprosta temu nowemu wyzwaniu, bo delikatna materia obszaru, w którym się poruszamy, a więc to, co dotyczy dzieci i młodzieży, wymaga czasami podejmowania błyskawicznych decyzji i błyskawicznych działań.

    Mam trzy pytania, panie ministrze. Media donoszą o odbieraniu rodzicom lub rodzinom dzieci z powodu biedy. Jak ocenia pan ten problem z punktu widzenia swojego urzędu?

    Drugie pytanie. (Dzwonek) W 2010 r. wprowadziliśmy zakaz bicia dzieci. Co się od tego czasu zmieniło?

    Ostatnie pytanie. Pan minister bardzo często spotyka się z dziećmi. Chciałbym zapytać, jakie problemy zgłaszają dzieci podczas takich spotkań. Dziękuję uprzejmie. (Oklaski)Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka wraz ze stanowiskiem Komisji


398 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 03 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Informacja bieżąca w sprawie bezpieczeństwa środków zgromadzonych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o produktach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o produktach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o produktach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy