Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • marekbiernacki
  • pomorskie


Poseł Marek Biernacki - Wystąpienie z dnia 12 września 2012 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach (druki nr 639 i 660). Poseł Marek Biernacki:     Dziękuję bardzo, panie marszałku.     Z mojej strony tylko kilka uwag, zwłaszcza bardzo istotna uwaga... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-25 10:45

Zobacz także:Poseł Marek Biernacki - Wystąpienie z dnia 12 września 2012 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach (druki nr 639 i 660). Poseł Sprawozdawca Marek Biernacki:     Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! Przedstawiam sprawozdanie Komisji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-25 10:45

Zobacz także:Poseł Marek Biernacki - Wystąpienie z dnia 28 czerwca 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach. Poseł Sprawozdawca Marek Biernacki:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Podczas... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-29 22:56

Zobacz także:Poseł Marek Biernacki - Wystąpienie z dnia 26 czerwca 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach (druki nr 35 i 434). Poseł Sprawozdawca Marek Biernacki:     Pani Marszałek! Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! Przypadł mi... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-27 18:12

Zobacz także:Poseł Marek Biernacki - Wystąpienie z dnia 26 czerwca 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach (druki nr 35 i 434). Poseł Marek Biernacki:     Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Szanowni Państwo Posłowie! Przede... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-27 18:12

Zobacz także:Poseł Marek Biernacki - Wystąpienie z dnia 26 kwietnia 2012 roku.

14 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-29 23:31

Zobacz także:Poseł Marek Biernacki - Wystąpienie z dnia 02 marca 2012 roku.

23 punkt porządku dziennego: Informacja rządu na temat konfliktu związanego z sytuacją służb mundurowych na tle nierównego ich traktowania w zakresie podwyższania uposażeń w 2012 r. Poseł Marek Biernacki:     Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Panie Komendancie! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Platforma Obywatelska przedstawiam stanowisko odnośnie do informacji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-15 09:35

Zobacz także:
Poseł Marek Biernacki - Wystąpienie z dnia 21 grudnia 2011 roku.

3 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach (druk nr 35). Poseł Marek Biernacki:     Pani Marszałek! Panie Ministrze Generale! Panie Ministrze! Przypadł mi zaszczyt zaprezentowania stanowiska Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska wobec przedstawionego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:24

Zobacz także:Poseł Marek Biernacki - Ślubowanie z dnia 08 listopada 2011 roku.

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Marek Biernacki: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23

Zobacz także: