Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • kujawskopomorskie
  • polskiestronnictwoludowe
  • wystapienia


Poseł Eugeniusz Kłopotek - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o: - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie, - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw, - komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druki nr 2674, 2715, 3161 i 3318). Poseł... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-16 11:55

Zobacz także:Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3027 i 3332). Poseł Zbigniew Sosnowski:     Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Przypadł mi zaszczyt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-16 17:07

Zobacz także:Poseł Eugeniusz Kłopotek - Wystąpienie z dnia 24 kwietnia 2015 roku.

21 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3248). Poseł Eugeniusz Kłopotek:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Z pełną życzliwością dla tej inicjatywy: Chcecie, żebyśmy poprawili prawo wyborcze jeszcze w tej kadencji, czy nie chcecie? Proszę odpowiedzieć.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-26 20:49

Zobacz także:Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2963 i 3239). Poseł Zbigniew Sosnowski:     Szanowna Pani Marszałek! Szanowny Panie Prezesie! Wysoki Sejmie! Przypadł mi zaszczyt przedstawienia z tej trybuny stanowiska Polskiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-11 09:46

Zobacz także:Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.

22 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (druki n 3220 i 3238). Poseł Zbigniew Sosnowski:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! Przypadł mi zaszczyt zaprezentowania stanowiska... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-23 13:14

Zobacz także:Poseł Eugeniusz Kłopotek - Wystąpienie z dnia 18 marca 2015 roku.

8 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3185). Poseł Eugeniusz Kłopotek:     Mecz jest za chwilę.     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Który to już kolejny projekt, ile krąży teraz tych projektów, nie wiem, w jakich komisjach nawet, nie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-21 19:18

Zobacz także:Poseł Eugeniusz Kłopotek - Wystąpienie z dnia 03 marca 2015 roku.

6 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 3161). Poseł Eugeniusz Kłopotek:     Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoki Sejmie! Skoro jest to projekt komisyjny, wypracowany przy naszym współudziale w Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, to w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-07 13:26

Zobacz także:Poseł Eugeniusz Kłopotek - Wystąpienie z dnia 03 marca 2015 roku.

5 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 3156). Poseł Eugeniusz Kłopotek:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Osobiście nie podpisałem się pod naszym projektem, bo mam sporo wątpliwości, zwłaszcza co do zapisu o przepadku, bo tak sobie pomyślałem... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-07 12:53

Zobacz także:Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 17:24

Zobacz także:Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (druki nr 2676 i 3016). Poseł Zbigniew Sosnowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Uchwalona w dniu 14 lipca 1983 r. ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-20 09:56

Zobacz także: