Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • kujawskopomorskie
  • polskiestronnictwoludowe
  • wystapienia


Poseł Eugeniusz Kłopotek - Wystąpienie z dnia 21 grudnia 2011 roku.

3 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach (druk nr 35). Poseł Eugeniusz Kłopotek:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Na wstępie w imieniu mojego klubu, Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, chciałbym serdecznie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:24

Zobacz także:Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2011 roku.

5 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności (druk nr 70). Poseł Zbigniew Sosnowski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W dniu 24 września 2010 r. Sejm VI kadencji uchwalił ustawę o ewidencji ludności, której celem i założeniem było oddzielenie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23

Zobacz także:Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2011 roku.

3 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2012 (druk nr 44). Poseł Zbigniew Sosnowski:     Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Wojsko i Policja z zadowoleniem przyjęły informację o podwyżkach płac w 2012 r. Musimy jednak pamiętać o porozumieniu, które zostało zawarte w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23

Zobacz także:Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2011 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 32 i 42). Poseł Zbigniew Sosnowski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Ochrona przeciwpożarowa... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23

Zobacz także: