Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • kujawskopomorskie
  • polskiestronnictwoludowe
  • wystapienia


Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2012 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 375 i 527). Poseł Zbigniew Sosnowski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie do systemu prawa rozwiązań... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-12 17:59

Zobacz także:Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 15 czerwca 2012 roku.

22 punkt porządku dziennego: Informacja ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej na temat realizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego ˝Program ochrony brzegów morskich˝ w 2011 r. (druk nr 305) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 359). Poseł Zbigniew Sosnowski:    ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-17 21:41

Zobacz także:Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 15 czerwca 2012 roku.

23 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2011 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 303) wraz ze stanowiskiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (druk nr 358). Poseł Zbigniew Sosnowski:     Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Przypadł mi zaszczyt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-17 21:41

Zobacz także:Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2012 roku.

8 i 9 punkt porządku dziennego:   8. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 255 i 395).   9. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-16 07:18

Zobacz także:Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 428). Poseł Zbigniew Sosnowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Swoje pytania kieruję do pana posła wnioskodawcy. Pytanie pierwsze: Czy nie wydaje się niecelowy zapis proponowanego art. 3 projektu w zakresie ustawy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-16 07:18

Zobacz także:Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2012 roku.

8 i 9 punkt porządku dziennego:   8. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 255 i 395).   9. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-16 07:18

Zobacz także:Poseł Eugeniusz Kłopotek - Wystąpienie z dnia 24 maja 2012 roku.

18 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 377). Poseł Eugeniusz Kłopotek:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Pośle Dera! Tak jak mówiliśmy, ten Kodeks wyborczy nie ma szczęścia do posłów. Już tak jak my mieszamy w tym Kodeksie wyborczym... Ledwie pod... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-28 08:47

Zobacz także:Poseł Eugeniusz Kłopotek - Wystąpienie z dnia 24 maja 2012 roku.

19 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o fundacjach politycznych (druk nr 381). Poseł Eugeniusz Kłopotek:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Oj, kochany koalicjancie, ale jesteś uparty. Raz już dostałeś po łapkach i znowu brniesz w to samo? Patrzę na panią poseł, która oczywiście występowała w imieniu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-28 08:47

Zobacz także:Poseł Eugeniusz Kłopotek - Wystąpienie z dnia 10 maja 2012 roku.

16 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 318). Poseł Eugeniusz Kłopotek:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Niewątpliwie problem jest i bardzo dobrze, że został on podniesiony przez Klub Parlamentarny Solidarna Polska. Natomiast to nie jest taka prosta sprawa załatwić to jednym zakazem w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-15 09:14

Zobacz także:Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 26 kwietnia 2012 roku.

16 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druki nr 314 i 339). Poseł Zbigniew Sosnowski:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Procedowany w tej Izbie rządowy projekt zmiany... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-29 23:31

Zobacz także: