Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Paweł Arndt


Poseł Paweł Arndt - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2014 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium - Sprawozdanie Komisji o przedstawionej przez Prezesa Rady... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-02 13:26

Zobacz także:Poseł Paweł Arndt - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2014 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium - Sprawozdanie Komisji o przedstawionej przez Prezesa Rady... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-02 13:15

Zobacz także:Poseł Paweł Arndt - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-01 12:04

Zobacz także:Poseł Paweł Arndt - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-01 12:04

Zobacz także:Poseł Paweł Arndt - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-01 11:57

Zobacz także:Poseł Paweł Arndt - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.

26 i 27 punkt porządku dziennego: 26. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3425). 27. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3426). Poseł Paweł Arndt:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Choć w kilku zdaniach chciałbym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-20 14:08

Zobacz także:Poseł Paweł Arndt - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druki nr 3361 i 3456). Poseł Paweł Arndt:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Celem omawianego projektu ustawy jest doprecyzowanie i uzupełnienie niektórych przepisów dotyczących... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-18 21:10

Zobacz także:Poseł Paweł Arndt - Wystąpienie z dnia 18 grudnia 2014 roku.

5 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Paweł Arndt:     Bardzo dziękuję.     Pani Marszałek! Pani Minister! Panie Posłanki i Panowie Posłowie! Kwestia opcji walutowych to problem dość złożony. Pewnie ta dyskusja, którą za chwileczkę odbędziemy, też tego będzie dowodziła. Chciałbym przypomnieć, ale pewnie wszyscy pamiętamy,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-19 09:53

Zobacz także:Poseł Paweł Arndt - Wystąpienie z dnia 16 grudnia 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 (druki nr 2772 i 2978). Poseł Paweł Arndt:     Pani Marszałek! Szanowni Państwo Ministrowie! Panie Posłanki i Panowie Posłowie! Pierwsze czytanie projektu ustawy budżetowej odbyło się ponad dwa miesiące temu. Wtedy jako klub parlamentarny... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-16 19:23

Zobacz także:Poseł Paweł Arndt - Wystąpienie z dnia 05 grudnia 2014 roku.

29 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (druki nr 2984 i 2992). Poseł Sprawozdawca Paweł Arndt:     Pani Marszałek! Pani Premier! Panie Posłanki! Panowie Posłowie! Senat do ustawy okołobudżetowej zgłosił trzy poprawki. Komisja... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-10 08:10

Zobacz także: