Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

57 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druki nr 3574 i 3637).


Poseł Paweł Arndt:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jako poseł sprawozdawca, a także jako przedstawiciel grupy posłów wnioskodawców tego projektu chciałbym podziękować wszystkim za prace, za jego poparcie, chciałbym podziękować też Ministerstwu Finansów za pomoc w przygotowaniu tego projektu, bo taka pomoc miała miejsce. Tak że cieszę się, że ten projekt uzyskał aprobatę i mam nadzieję, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu zostanie przyjęty. Bardzo dziękuję.Poseł Paweł Arndt - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych


33 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Paweł Arndt - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Paweł Arndt - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Paweł Arndt - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Paweł Arndt - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy