Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Małgorzata Gosiewska
Poseł Małgorzata Gosiewska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo konsularne Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-24 15:33Poseł Małgorzata Gosiewska - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Informacja bieżąca w sprawie procedury przetargowej na dostawę śmigłowców wielozadaniowych dla Sił Zbrojnych RP oraz skutków rozstrzygnięcia przetargu dla polskiej gospodarki Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-27 14:02Poseł Małgorzata Gosiewska - Wystąpienie z dnia 26 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konstytucji Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, przyjętej w Genewie w dniu 19 października 1953 r. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-26 17:53Poseł Małgorzata Gosiewska - Wystąpienie z dnia 13 marca 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Małgorzata Gosiewska:     Dziękuję, pani marszałek.     Panie Ministrze! Ze względu na ograniczenia czasowe skupię się jedynie na tzw. 1%. Świetnie, że tak się to rozwija, panie ministrze, tyle tylko, że korzystają z niego organizacje wielkie, często mające wsparcie koncernów medialnych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-13 13:25Poseł Małgorzata Gosiewska - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2013 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o cudzoziemcach (druki nr 1526 i 1853). Poseł Małgorzata Gosiewska:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Projekt omawianej dziś ustawy przewiduje możliwość detencji dzieci. Dziecko można umieścić w areszcie, jeśli skończyło 15 lat i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-06 15:49Poseł Małgorzata Gosiewska - Wystąpienie z dnia 23 października 2013 roku.

15 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1832 i 1841). Poseł Małgorzata Gosiewska:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Projekt ustawy wychodzi naprzeciw... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-23 17:57Poseł Małgorzata Gosiewska - Wystąpienie z dnia 25 września 2013 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks wykroczeń (druki nr 823 i 1666). Poseł Małgorzata Gosiewska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Potrzeba uregulowania kwestii związanych z korzystaniem z kart parkingowych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-25 17:21Poseł Małgorzata Gosiewska - Wystąpienie z dnia 06 marca 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2010 i 2011 (druk nr 969) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 1094). Poseł Małgorzata Gosiewska:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Prawo i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-06 12:07