Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks wykroczeń (druki nr 823 i 1666).


Poseł Małgorzata Gosiewska:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Potrzeba uregulowania kwestii związanych z korzystaniem z kart parkingowych przeznaczonych dla niepełnosprawnych jest, jak myślę, bezdyskusyjna dla nas wszystkich. Problem nadużyć, wykorzystywania miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych przez osoby nieuprawnione był wielokrotnie poruszany przez środowiska osób niepełnosprawnych, ten problem sygnalizowały też Policja czy straż gminna. Karty podrobione czy wydane członkom rodziny lub znajomym, którzy zmarli, czyli karty, które nie powinny być w ogóle w obiegu, stanowią problem, doprowadzają do sytuacji, która w efekcie obraca się przeciw osobom faktycznie uprawnionym, ograniczając dostępność miejsc parkingowych dla nich przygotowanych. Wpływa też niekorzystnie na opinię pozostałych użytkowników ruchu drogowego o obowiązującym systemie.

    Rozwiązania, jakie zostały zawarte w omawianym dziś projekcie ustawy, szczegółowo omówił już sprawozdawca komisji, nie wydaje mi się więc celowe, by je tutaj w dniu dzisiejszym po raz kolejny powtarzać. W ocenie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość zmiany te zmierzają w dobrym kierunku. Wyeliminowanie kart wydawanych na czas nieokreślony będzie tworzyć wprawdzie pewną niedogodność dla osób uprawnionych, jednak ta zmiana wydaje się konieczna. Pomorze to wyeliminować karty nieważne. Ponadto musimy mieć na uwadze fakt, iż ważność takich kart, czyli kart wydawanych na czas nieokreślony, w wielu krajach Unii Europejskiej była kwestionowana, a osoby, które ich używały, napotykały rozmaite sankcje finansowe. Niedopracowana natomiast wydaje się kwestia zagwarantowania odpowiedniej liczby miejsc parkingowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów, których kierowcy posiadają karty parkingowe, czyli art. 3. Temat ten był szeroko omawiany na posiedzeniach zarówno podkomisji, jak i połączonych komisji. Myślę, że trzeba do tego wrócić podczas dalszych prac. Dodatkowo wprowadzone poprawki pokazują również, iż nad tym projektem powinniśmy się jeszcze pochylić i nie spieszyć się z jego uchwalaniem, choć mamy świadomość, jak bardzo te regulacje potrzebne są w środowisku osób niepełnosprawnych.

    W ocenie klubu Prawo i Sprawiedliwość omawiany dziś projekt ustawy powinien wpłynąć na zwiększenie liczby miejsc parkingowych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, poprawi ocenę społeczną tworzenia takich miejsc, a przede wszystkim w sposób znaczący wyeliminuje nadużycia. Dlatego w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość chciałabym poprzeć ten projekt ustawy, jednocześnie zwracając uwagę, abyśmy nie spieszyli się z jego uchwalaniem, tak aby podczas prac komisji można było pochylić się jeszcze nad pewnymi punktami, o których wspominałam. Dziękuję.Poseł Małgorzata Gosiewska - Wystąpienie z dnia 25 września 2013 roku.


1011 wyświetleń
Zobacz także:Poseł Małgorzata Gosiewska - Wystąpienie z dnia 26 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Gosiewska - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Informacja bieżąca w sprawie procedury przetargowej na dostawę...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Gosiewska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo konsularne

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Gosiewska - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Gosiewska - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy