Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o cudzoziemcach (druki nr 1526 i 1853).


Poseł Małgorzata Gosiewska:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Projekt omawianej dziś ustawy przewiduje możliwość detencji dzieci. Dziecko można umieścić w areszcie, jeśli skończyło 15 lat i pozostaje bez opieki, z rodzicami - bez ograniczeń wiekowych. Mówimy wszak o osobach niewinnych, które jedynie utraciły prawo pobytu lub przekroczyły zieloną granicę, co jest wykroczeniem. Cywilizowany świat odchodzi od detencji dzieci, ostatnio taką decyzję podjęła Wielka Brytania. Dlaczego Polska decyduje się na rozwiązanie tak okrutne i jednocześnie archaiczne? Detencja dzieci stanowi skrajne naruszenie praw dziecka. Negatywny wpływ detencji na zdrowie fizyczne i psychiczne dziecka jest bezsporny. Jak na to rozwiązanie zapatruje się rzecznik praw dziecka? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Małgorzata Gosiewska - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2013 roku.


315 wyświetleń
Zobacz także:Poseł Małgorzata Gosiewska - Wystąpienie z dnia 26 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Gosiewska - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Informacja bieżąca w sprawie procedury przetargowej na dostawę...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Gosiewska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo konsularne

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Gosiewska - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Gosiewska - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy