Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1832 i 1841).


Poseł Małgorzata Gosiewska:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Projekt ustawy wychodzi naprzeciw potrzebom środowisk osób niepełnosprawnych. Mówiliśmy już o tym wielokrotnie tu, w Izbie, ale też na posiedzeniach komisji i podkomisji.

    To, że prace trwały dość długo, to prawda, ale najważniejsze, że wypracowaliśmy wspólnie dobry projekt, który jest niezwykle ważny dla środowisk osób niepełnosprawnych.

    Jeśli chodzi o poprawki, które skierował do nas Senat, klub Prawa i Sprawiedliwości w pełni popiera stanowisko, jakie przyjęte zostało na posiedzeniu komisji polityki społecznej. I z wielką radością przyjmujemy to, że prace nad tym projektem dobiegają końca. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Małgorzata Gosiewska - Wystąpienie z dnia 23 października 2013 roku.


458 wyświetleń
Zobacz także:Poseł Małgorzata Gosiewska - Wystąpienie z dnia 26 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Gosiewska - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Informacja bieżąca w sprawie procedury przetargowej na dostawę...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Gosiewska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo konsularne

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Gosiewska - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Gosiewska - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy