Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu - przedstawia Przewodniczący Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-09 08:16


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o realizacji ustawy o działach administracji rządowej w zakresie spraw zawartych w działach: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo.Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat udziału w pracach Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w okresie 2011 -2015 r.Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat finansowania rolnictwa... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 09:30


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat: - sytuacji finansowo-organizacyjnej Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej w świetle postulatów płacowych zgłaszanych do Prezesa Rady Ministrów, - stanu prac nad konsolidacją urzędowej kontroli żywności w Polsce.Informacja Najwyższej Izby Kontroli o podjętej kontroli na temat działań organów administracji rządowej na rzecz... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 14:59


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu rezolucji wzywającej Radę Ministrów do podjęcia pilnych działań wspierających producentów mleka (druk nr 3943) - uzasadnia poseł Krzysztof Jurgiel.Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji spółki „Działpol” sp. z o.o. z Działynia.Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 10:00


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych (druk nr 3076) - uzasadnia przewodniczący podkomisji poseł Andrzej Kania. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 09:29


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przyjętego pakietu pomocowego o wartości 500 mln zł dla UE-28, w tym stanowisko Polski do tego pakietu.Pierwsze czytanie poselskiego projektu rezolucji wzywającej Radę Ministrów do podjęcia pilnych działań wspierających producentów mleka (druk nr 3943) - uzasadnia poseł Krzysztof Jurgiel.Rozpatrzenie odpowiedzi... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 15:04


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 3773) - uzasadnia poseł Józef Racki. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-10 09:30


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3744) - uzasadnia poseł Paweł Suski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-10 15:01


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (druk nr 3836) - uzasadnia Minister Rolnictwa i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-09 09:59


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat podejmowanych lub planowanych działań rządu w sprawie pomocy dla rolników dotkniętych tragiczną klęską suszy. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-20 12:02