Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Dorota Niedziela


Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 19 grudnia 2014 roku.

29 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (druki nr 2709, 2980 i 2980-A) - trzecie czytanie. Poseł Dorota Niedziela:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chciałabym tutaj zdementować... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-19 13:39Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 16 grudnia 2014 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (druki nr 2709 i 2980). Poseł Dorota Niedziela:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Na początku chcę powiedzieć, że te dziewięć poprawek, które... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-16 17:18Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 16 grudnia 2014 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (druki nr 2709 i 2980). Poseł Dorota Niedziela:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Platformy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-16 16:42Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 28 listopada 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Poprawione sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw. Poseł Dorota Niedziela:     Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Wielokrotnie o tym rozmawialiśmy i, z całym szacunkiem, panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-29 08:50Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 28 listopada 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Poprawione sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw. Poseł Dorota Niedziela:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Pani Premier! Ja chcę tutaj jasno i wyraźnie powiedzieć, że jest to ustawa,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-29 08:45Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 27 listopada 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Dorota Niedziela:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Moje pytanie brzmi: Jaki związek ma decyzja podjęta na ostatnim posiedzeniu Rady Europejskiej w sprawie ram polityki klimatycznej Unii Europejskiej do roku 2030 z globalnym procesem negocjacji klimatycznych?     Dokładnie rok temu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-27 11:46Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 26 listopada 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Poprawione sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2394 i 2885). Poseł Dorota Niedziela:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję wszystkim za współpracę... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-26 18:46Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 26 listopada 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Poprawione sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2394 i 2885). Poseł Dorota Niedziela:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Moje pytanie jest związane z wcześniejszą wypowiedzią.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-26 18:12Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 26 listopada 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Poprawione sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2394 i 2885). Poseł Sprawozdawca Dorota Niedziela:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-26 18:02Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 23 października 2014 roku.

24 punkt porządku dziennego: Przedstawiona przez ministra środowiska informacja o realizacji ˝Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2013˝ w roku 2013 (druk nr 2517) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 2755). Poseł Dorota Niedziela:     Pani Marszałek! Panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-23 12:06