Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Dorota Niedziela


Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 23 października 2014 roku.

24 punkt porządku dziennego: Przedstawiona przez ministra środowiska informacja o realizacji ˝Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2013˝ w roku 2013 (druk nr 2517) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 2755). Poseł Dorota Niedziela:     Pani Marszałek! Panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-23 11:04Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 21 października 2014 roku.

9 punkt porządku dziennego: Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów ˝Raport z realizacji polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do 2016 roku˝ (druk nr 2691) wraz ze stanowiskiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 2730). Poseł Dorota Niedziela:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Moje pytanie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-21 21:42Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 27 sierpnia 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2394 i 2622). Poseł Dorota Niedziela:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Bardzo chciałabym podziękować za te prace. Bardzo... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-27 14:11Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 27 sierpnia 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2394 i 2622). Poseł Dorota Niedziela:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Moje pytanie jest troszeczkę inne. Chciałabym tylko zapytać pana... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-27 14:01Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 27 sierpnia 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2394 i 2622). Poseł Sprawozdawca Dorota Niedziela:     Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-27 13:17Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Dorota Niedziela:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Moje pytanie dotyczy stanu prac nad kartą parkingową i jej wdrażania. Jest to rzecz, która jest chyba jedną z najbardziej potrzebnych rzeczy dla osób niepełnosprawnych w odniesieniu do codziennego życia,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-10 13:31Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 06 czerwca 2014 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Dorota Niedziela:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Nie będę się tu wyróżniała niczym szczególnym, pochodzę z Małopolski, więc moje pytanie dotyczy Małopolski. Właściwie będę występowała w imieniu samorządów małopolskich, dokładnie samorządu Kęt i całej Małopolski zachodniej.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-06 12:45Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 05 czerwca 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach (druki nr 2341 i 2423). Poseł Dorota Niedziela:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-05 15:17Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 05 czerwca 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2394). Poseł Dorota Niedziela:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Tylko sprostuję co do tego, iż rozmowy trwające przez całą kadencję o dużej ustawie o GMO - pojawiło się to pierwszy raz przy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-05 13:06Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 05 czerwca 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2394). Poseł Dorota Niedziela:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Festiwal populizmu się zaczął, ponieważ pojawiała się nazwa GMO. Z szacunkiem dla wiedzy i inteligencji pana... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-05 12:57