Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Dorota Niedziela


Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 29 sierpnia 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Dorota Niedziela:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Pośle! Chciałabym powiedzieć, że wystąpienia przypominają mi tupanie nóżkami i krzyczenie. Chciałabym też przypomnieć, że 28 lutego została powołana podkomisja, do której należy 11 posłów, m.in. posłowie opozycji. Jest to podkomisja... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-08-31 00:13Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 29 lutego 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o nasiennictwie (druk nr 176). Poseł Dorota Niedziela:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Projekt ustawy o nasiennictwie przedstawiony nam dzisiaj jest projektem zapowiedzianym przez prezydenta we wniosku o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia 1 lipca 2011... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-13 20:35Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 12 stycznia 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie zwierząt (druk nr 26). Poseł Dorota Niedziela:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W związku z wykonywanym zawodem w nowej ustawie o ochronie zwierząt interesuje mnie głównie temat, i tutaj pytanie dla pani Nowickiej, czipowania i identyfikacji zwierząt. W związku z wykonywanym zawodem widzę... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-15 20:51