Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Dorota Niedziela


Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2013 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druki nr 1640 i 1942). Poseł Dorota Niedziela:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja tylko w trybie sprostowania. Panie pośle,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-04 14:03Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2013 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druki nr 1640 i 1942). Poseł Dorota Niedziela:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Moje pytanie, a w zasadzie moja wypowiedź... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-04 13:45Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2013 roku.

2 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (druk nr 1946). Poseł Dorota Niedziela:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Czy prawdą jest, że przeciętnie 50% kapitału emerytalnego jest... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-03 16:25Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2013 roku.

16 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1911 i 1919). Poseł Dorota Niedziela:     Panie Marszałku! Mam wrażenie, że pan poseł nadal nie rozumie tego, co chciałam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-21 23:21Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2013 roku.

16 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1911 i 1919). Poseł Dorota Niedziela:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chcę tylko sprostować wypowiedź kolegi, tak żeby... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-21 23:18Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2013 roku.

16 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1911 i 1919). Poseł Sprawozdawca Dorota Niedziela:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-21 22:55Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 22 października 2013 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 1698 i 1814). Poseł Sprawozdawca Dorota Niedziela:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-22 14:45Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 13 września 2013 roku.

18 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów w sprawie sytuacji ekonomicznej w polskim rolnictwie w latach 2005-2013, z uwzględnieniem środków pochodzących z funduszy unijnych na rozwój obszarów wiejskich, eksportu polskich towarów rolno-spożywczych oraz rynku zbóż i rzepaku (druk nr 1707). Poseł Dorota Niedziela:     Panie Marszałku! Panie Ministrze!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-13 13:55Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2013 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie (druki nr 1251 i 1398). Poseł Dorota Niedziela:     Panie Marszałku! Pani Minister! Chciałabym przypomnieć wszystkim, którzy podnosili tutaj kwestię złej legislacji, że wszyscy zajmowaliśmy się tym w komisji rolnictwa i komisji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-12 17:20Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2013 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie (druki nr 1251 i 1398). Poseł Sprawozdawca Dorota Niedziela:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z pierwszego czytania rządowego projektu ustawy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-12 16:35