Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Waldemar Sługocki


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druki nr 2543 i 2727). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-26 08:33


Komisja Kultury i Środków Przekazu (KSP)
Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (druk nr 2676) - uzasadnia Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-24 15:08


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 2543) - referuje przewodnicząca podkomisji poseł Bożena Kamińska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-12 08:30


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Informacja Ministra Administracji i Cyfryzacji o planach działania resortu do grudnia 2015 r. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-11 10:10


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Zaopiniowanie dla Komisji Spraw Wewnętrznych rządowego projektu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (druk nr 2620).Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników administracji publicznej - referują: - Szef Służby Cywilnej, - Minister Finansów. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-10 12:02


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 2543) - uzasadnia senator Grażyna Sztark. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-28 13:08


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Informacja o stanie prac nad Europejską Agendą Cyfrową. Referują: - Minister Administracji i Cyfryzacji, - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.Informacja o trendach konsolidacyjnych na polskim rynku telekomunikacyjnym w kontekście realizacji Europejskiej Agendy Cyfrowej i dalszych inwestycji w sieci nowej generacji – kontynuacja. Referują: - Minister Administracji i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-27 13:05


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Rozpatrzenie informacji o rozwiązaniach e-procurement dla administracji- referują: - Minister Administracji i Cyfryzacji, - Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-24 13:31


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-10 11:06


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej (druk nr 2185) – uzasadnia poseł Marek Balt. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-10 14:03