Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Waldemar Sługocki


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (druk nr 1726) - referuje przewodniczący podkomisji poseł Waldemar Sługocki. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-11 11:04


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Informacja o inwestycjach w sieci nowej generacji w świetle realizacji celów Europejskiej Agendy Cyfrowej – stan obecny, potrzeby, bariery inwestycyjne i sposoby ich rozwiązania.Referują: - Minister Administracji i Cyfryzacji, - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-04 11:03


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli gospodarowania rzeczowym majątkiem trwałym przez niektóre ministerstwa, urzędy centralne oraz Naczelny Sąd Administracyjny - referuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-03 11:04


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego (druk nr 1892) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Maria Małgorzata Janyska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-21 09:34


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Informacja o trendach konsolidacyjnych na polskim rynku telekomunikacyjnym w kontekście realizacji Europejskiej Agendy Cyfrowej i dalszych inwestycji w sieci nowej generacjiReferują: - Minister Administracji i Cyfryzacji, - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, - Dyrektor UPC. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-21 12:07


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego (druk nr 1892) – kontynuacja. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-19 12:37


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego (druk nr 1892) - uzasadnia Minister Administracji i Cyfryzacji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-14 12:05


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej (druk nr 1794) - przedstawia Przewodnicząca podkomisji poseł Urszula Augustyn. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-07 13:06


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej (druk nr 1866). Informacja o niezrealizowanych wnioskach de lege ferenda Najwyższej Izby Kontroli, dotyczących organizacji i efektywności funkcjonowania administracji publicznej w latach 2010-2012.Referują: - Minister Administracji i Cyfryzacji, - Minister Edukacji Narodowej, -... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-06 11:06


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2014 (druk 1779) w zakresie:1) część budżetowa 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8,d) część budżetowa 83 – Rezerwy celowe,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-23 11:03