Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Waldemar Sługocki


Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (RSP)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Etyki Poselskiej (EPS)
Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Rozpatrzenie wniosku Prezydiów Komisji o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do spraw wdrożenia rekomendacji GRECO przyjętych w raporcie z IV rundy ewaluacyjnej Grupy Państw Przeciwko Korupcji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-26 16:00


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3027 i 3332).Informacja na temat stanu i perspektyw informatyzacji administracji publicznej - referuje Minister Administracji i Cyfryzacji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-14 12:00


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2016 r. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-13 12:05


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3027) - referuje przewodniczący podkomisji poseł Tomasz Szymański. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-22 13:07


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

"Sprawa realizacji programu pl.ID, związanej z tym przebudowy Systemu Rejestrów Państwowych (SPR) oraz ich ewentualnego wpływu na przebieg wyborów prezydenckich, które będą miały miejsce w maju 2015 r." Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-22 16:06


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli "Nadzór wojewodów nad wykonywaniem przez jednostki samorządu terytorialnego wybranych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej".Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli "Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz krajowych ram... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-09 12:02


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Kultury i Środków Przekazu (KSP)

Rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (druk nr 3220). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-19 10:00


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2963) - referuje przewodniczący podkomisji poseł Jacek Brzezinka. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-19 12:59


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Informacja na temat stanu archiwów przechowujących dokumenty płacowo-kadrowe zlikwidowanych i przekształconych przedsiębiorstw i instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dokumentacji płacowo - kadrowej dla osób ubiegających się o świadczenia zabezpieczenia społecznego. Referują: - Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, - Prezes Zakładu Ubezpieczeń... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-03 11:03


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Informacja na temat stanu prac nad informatyzacją procesów wyborczych - referuje Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-18 10:02