Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2012 roku.


Poseł Stefan Niesiołowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Platformy Obywatelskiej podziela zarówno zasadnicze założenia polityki zagranicznej przedstawione przez pana ministra Sikorskiego, jak i sposób jej realizacji, sposób działania i wszystkie kierunki, które tu były omawiane. Jesteśmy dumni z sukcesu polskiej prezydencji, powszechnie uznawanego, jesteśmy dumni z tego, że Polska działa na rzecz stabilności Unii Europejskiej, z tym też wiąże się stabilność naszego kraju, jego rozwój gospodarczy, pomyślność, to jest oczywiste. Jesteśmy dumni z tego, że Unia się rozwija, z tych nowych państw, które w różnym stopniu się integrują, bo są różne stopnie integracji, chodzi o Chorwację, Islandię, Ukrainę i Mołdawię. To są rzeczy dość oczywiste i przypominam o tym dlatego, że być może niektórym politykom, posłom należy przypominać rzeczy oczywiste.

    Z tego dosyć zawiłego i niedołężnego wywodu, który tu przedstawił poseł mówiący w imieniu PiS-u, można zrozumieć coś takiego, że właściwie polska polityka jest tego rodzaju, jest tak prowadzona, że Polska znalazła się w takim położeniu, że jeżeliby Unia Europejska uległa osłabieniu, rozpadowi czy dezintegracji, to wtedy Polska by upadła czy w ogóle nastąpiłaby jakaś katastrofa, że Polska jest nieprzygotowana przez dzisiejszy rząd do takiego scenariusza. Ten wywód był dość niedołężny, ale chyba dobrze oddaję jego treść, taki jest sens. O to mieć pretensję, proszę państwa, do polskiego rządu, to jest zupełnie absurdalne. Widać, że pan poseł mówiący w imieniu PiS nic nie zrozumiał z wystąpienia ministra, co zresztą nie jest zaskoczeniem.

    Można powiedzieć, że to jeszcze jest pół biedy. To, że chcemy Unii Schumana, De Gasperiego, a nie chcemy znaleźć się w towarzystwie politycznych egoistów, szowinistów i cyników politycznych, to jest rzecz normalna. Tak jak cynizmem politycznym było mówienie, że rząd polski nie jest w stanie podyktować, bo to się do tego sprowadza, polityki rządom w Wilnie, w Mińsku, w Berlinie, że pewnych rzeczy nie może zrealizować. A niby jak to ma zrobić? Nie chcę rozwijać tego wątku, bo o tym powiedzą koledzy, ale mieliśmy przykład niebywałego cynizmu, który PiS prezentuje na tej sali, zresztą na innych salach także.

    Muszę powiedzieć, że była tu wygłoszona teza z jakimś takim PiS-owskim zadęciem, że potrzeba nam prawdy, co PiS w ogóle powtarza 3 razy dziennie przy różnych okazjach. W związku z tym rozumiem, że tak nam potrzeba tej prawdy, że obserwujemy spektakl poniżania, atakowania i upokarzania państwa polskiego, które - przypomnę - przez tylko kilka ostatnich miesięcy przez liderów PiS-u było nazywane: ubekistanem, kondominium niemiecko-rosyjskim czy bantustanem. Stosunek zaś do Unii Europejskiej i do Polski najlepiej oddaje transparent z jednej z PiS-owskich manifestacji z napisem: Konzentrationslager Europa. Chodzi o Unię Europejską. Gratuluję, panowie, gratuluję taktu i porównania do Trzeciej Rzeszy. (Oklaski) Jeden z oligarchów toruńskich, parodia katolickiego księdza, ośmielił się nazwać Polskę w ten sposób, nie przypominam sobie protestów ze strony PiS-u.

    Panowie, gratuluję, jesteście w doborowym towarzystwie. Przypomnę, że Lloyd George nazywał Polskę małpą, której dano zegarek, Stalin mówił o przepraszaniu za ˝państwo˝, a Mołotow mówił o pokracznym, poronionym tworze traktatu wersalskiego. Tak że gratuluję, jesteście w doborowym towarzystwie. Panie Kaczyński, pan Mołotow byłby z pana bardzo zadowolony. (Oklaski)

    Muszę powiedzieć, że teza dotycząca tego, że w ogóle jest jakiś wielki upadek Polski, katastrofa, nie jest na niczym oparta, nasze wszystkie wskaźniki są bardzo dobre, jedne z najlepszych w Unii. To jest teza, która jest po prostu tezą doraźnej polityki. Tak że niestety te oczekiwania, że będzie jakieś porozumienie w obszarze polityki zagranicznej, są dość naiwne. Nie, tego nie będzie. PiS z polityki zagranicznej uczynił element bieżącej walki politycznej, a dopełnieniem tego był wczorajszy spektakl, kiedy grupa renegatów w Brukseli opluwała i szkalowała państwo polskie.

    (Poseł Elżbieta Rafalska: A to nie jest...)

    Polska nie potrzebuje żadnej międzynarodowej komisji. Polska jest państwem niepodległym. Ja wiem, że dla pani Polska, kiedy nie rządzi nią Kaczyński i pani formacja, w ogóle nie istnieje albo jej nie ma, ale Polska będzie niepodległa mimo pani i pani lidera, który wykazuje dziwne podobieństwo do Gomułki. Talent do naśladownictwa Gomułki ujawnił dzisiaj ten pan z PiS-u. Muszę powiedzieć, że Gomułka powinien być waszym patronem. To jest ogromny, urodzony talent. (Oklaski) To jest jakiś znak firmowy PiS-u, że właściwie nie możecie się uwolnić od tego Gomułki.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nie ma czasu, żeby polemizować z tymi PiS-owskimi bredniami, ale porcja nonsensów, jaka została wypowiedziana na tej sali, nie zasługuje na nic więcej niż tego rodzaju komentarz.

    Klub Platformy Obywatelskiej będzie głosował za przyjęciem sprawozdania pana ministra. Jesteśmy dumni z tej polityki. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Stefan Niesiołowski - Wystąpienie z dnia 29 marca 2012 roku.


167 wyświetleń

Zobacz także: