Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

24 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa.


Poseł Stefan Niesiołowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pozwolę sobie zabrać głos w imieniu wnioskodawców. Proszę państwa, ta sprawa była dyskutowana na posiedzeniu komisji. Istota sporu, którą tutaj wyłożył, bardzo rozszerzając obszar debaty, niepotrzebnie, pan poseł Dziuba, była taka: Czy to ma być dzień 8 maja? Bo co do tego, że nie 9 maja, jak chciał Stalin, tylko 8 maja, bo wtedy podpisano kapitulację w Reims we Francji, nie ma sporu. Tu się zgadzamy, przenosimy to na 8 maja. Spór był natomiast o to, czy to był dzień zwycięstwa i wolności, czy też wolności nie było. I tu się zgodziliśmy, to znaczy wnioskodawcy się zgodzili i to zmieniliśmy. To nie jest dzień wolności, bo Polska rzeczywiście wolności nie odzyskała, ale dzień zwycięstwa nad Niemcami.

    Poprawki mniej więcej w tym stylu przedłożył klub Prawa i Sprawiedliwości w komisji obrony jako wnioski mniejszości. I zupełnie nie wiadomo, dlaczego wczoraj wieczorem wycofał te wszystkie wnioski mniejszości i nagle wprowadza inne wnioski, które komplikują dyskusję. Istota sporu nie jest taka, proszę państwa, że dyskutujemy nad porównaniem totalizmu komunistycznego i totalizmu hitlerowskiego. To jest inna dyskusja, choć oczywiście istnieje bardzo wiele wątków wspólnych. My mówimy coś takiego: Koniec, uważanie, że to nie było zwycięstwo narodu polskiego, to fałszowanie historii. Bo jednak okupacja niemiecka była absolutnym koszmarem, nieporównywalnym do czasów stalinowskich. (Poruszenie na sali)

    (Głos z sali: Co?)

    To nie były dwie symetryczne okupacje. Jeżeli ktoś uważa, że nic się w Polsce nie zmieniło...

    (Głos z sali: Czas.)

    ...to fałszuje historię.

    (Głos z sali: Zmieniło się.)

    W związku z tym bardzo proszę o odrzucenie wszystkich poprawek klubu Prawa i Sprawiedliwości jako niezgodnych z historią i bezprzedmiotowych. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Stefan Niesiołowski - Wystąpienie z dnia 24 kwietnia 2015 roku.


83 wyświetleń

Zobacz także: