Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

24 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa (druki nr 3322, 3322-A i 3351).


Poseł Sprawozdawca Stefan Niesiołowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Komisja przyjęła dzisiaj na porannym posiedzeniu sprawozdanie, które jest Wysokiej Izbie znane. Były wnioski mniejszości, one wszystkie zostały odrzucone niewielką większością głosów. Myślę, że pan poseł Dziuba, bo to on ma referować wnioski mniejszości, zechce je przedstawić i uzasadnić. W każdym razie, najkrócej mówiąc, były to propozycje zupełnie drobnych zmian, np. żeby opuścić wyraz ˝narodowy˝ - Dzień Zwycięstwa zamiast Narodowego Dnia Zwycięstwa. O ile pamiętam, to była najistotniejsza różnica. Druga różnica była taka, żeby wpisać, nad kim było to zwycięstwo - nad hitlerowskimi Niemcami. Z różnych powodów po krótkiej dyskusji zwyciężyła koncepcja, żeby jednak i w jednym, i w drugim przypadku tego tekstu nie zmieniać. Dzień ˝narodowy˝ pozostał.

    Jest tutaj pewna, można powiedzieć, ciekawostka. Pierwotnie właśnie dlatego tak długo trwała dyskusja, że klub Prawa i Sprawiedliwości nie chciał zgodzić się na to - bo to był wniosek lewicy - żeby nie było ˝narodowego˝ dnia zwycięstwa, tylko upierał się przy ˝narodowym˝. A teraz, na posiedzeniu komisji, z niejasnych powodów - nie szydzę tu z nikogo - ten wyraz ˝narodowy˝ się nie spodobał. Dyskusja nie była burzliwa, spór był w gruncie rzeczy o słowa.

    Po drugie, chodziło o sformułowanie ˝zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami˝. W zasadzie to jest poprawne, to było takie zwycięstwo, ale z drugiej strony przeważył pogląd, że to było jednak coś więcej, to było zakończenie wojny w Europie. Spór był też o to, czy wojna skończyła się we wrześniu. Formalnie tak, bo chodzi o Japonię, ale to już byłoby zupełnym dziwactwem, gdyby w Polsce nagle obchodzić rocznicę zakończenia II wojny światowej we wrześniu.

    W zasadzie jedyna poprawka, która została wprowadzona, jest taka, że ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. W pierwotnej wersji było 14 dni po uchwaleniu. Chodzi o to, żeby można było obchodzić już 8 maja tego roku to święto. Ono zresztą jest już obchodzone, bo i tak od dawna obchodzi się je w Polsce 8 maja, niczego to nie zmienia.

    Bardzo chciałbym prosić jako poseł sprawozdawca o przyjęcie projektu w takiej wersji, w jakiej komisja go przegłosowała. Jeszcze, panie marszałku, ewentualnie później, na koniec, się odniosę, po uzasadnieniu wniosków mniejszości. Dziękuję bardzo.Poseł Stefan Niesiołowski - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.


68 wyświetleń

Zobacz także: