Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Arkadiusz Mularczyk:

    Bardzo dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym bardzo podziękować za tę debatę i te pytania, które państwo zadawaliście w imieniu Polaków, których reprezentujecie. Na tej sali padały pytania o bezpieczeństwo, o możliwości pomocy tym osobom, ale także o przyszłość, jaka będzie czekała te osoby w Polsce, o to, czy rząd dysponuje odpowiednimi środkami, żeby je tu przyjąć, i odpowiednimi środkami, żeby ich pobyt w naszym kraju był pobytem odpowiedzialnym.

    Niestety ta debata też pokazała, praktycznie większość występujących posłów potwierdziła te wątpliwości, które na samym początku podnosiłem, że opinia publiczna nie ma wiedzy co do procedury przyjęć, co do mechanizmów, które mają zabezpieczyć obywateli polskich przed potencjalnymi terrorystami czy potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z chorób, które imigranci czy uchodźcy mogą do Polski sprowadzać.

    Nie ma jasnych reguł i jasnych procedur co do kwalifikacji tych osób, czy spełniają one warunki do traktowania ich jako uchodźców, czy też są to imigranci ekonomiczni. Trzeba podkreślić, że ci uchodźcy, których mamy przyjąć, w jednej części mają pochodzić z Syrii, gdzie jest wojna, a w drugiej części mają pochodzić z Erytrei, gdzie wojny nie ma. A więc powstaje pytanie o kryteria kwalifikacji tych osób, które mają być kierowane do naszego kraju.

    Większość parlamentarzystów, którzy tutaj występowali, wyrażała głębokie obawy o to, czy ich regiony, które reprezentują, są w stanie przyjąć w pewien sposób tych uchodźców, tych imigrantów, czy są w stanie zapewnić im właściwe warunki. Co trzeba podkreślić, zdecydowana większość wyrażała obawy co do możliwości i akceptacji przyjęcia tych osób przez samorządy lokalne. Dlatego też proszę, żeby pan minister miał świadomość, że ta sprawa jest cały czas przedmiotem wielkich obaw i wielkich kontrowersji w naszym kraju i one dzisiaj znalazły w Wysokiej Izbie niestety odzwierciedlenie. Polacy uważają, że rząd polski pochopnie zgodził się na przyjęcie tych imigrantów, uważają, że był to pewnego rodzaju kontrakt, być może za funkcję na drugą kadencję dla Donalda Tuska, ponieważ kraj nie jest przygotowany.

    (Poseł Jan Kulas: Nie, panie pośle, to nieprzyzwoite. Tak nie wolno.)

    O tym mówią Polacy, panie pośle. Polacy mówią, że dlatego złamaliśmy solidarność krajów Europy Środkowo-Wschodniej, dlatego zdradziliśmy niestety kraje Grupy Wyszehradzkiej, ponieważ wyłamaliśmy się z tego sojuszu, a ceną ma być druga kadencja dla Donalda Tuska. Takie są pewne fakty polityczne. Cenę za to płacą obywatele i samorządy, które będą musiały się borykać z tą pochopną decyzją.

    Reasumując, informacja, którą przedstawił rząd, jest niewystarczająca. Ona potwierdza, że uzasadnione są obawy polskiego społeczeństwa przed zagrożeniami, które mogą płynąć ze strony imigrantów, w szczególności jeśli chodzi przede wszystkim o kwestie dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa obywateli polskich i możliwości przyjęcia imigrantów na terenie polskich samorządów. Bardzo dziękuję.Poseł Arkadiusz Mularczyk - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób relokowanych i przesiedlanych w związku ze zwiększonym napływem imigrantów z Syrii i Erytrei


112 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Jedna partia -Sądecczyzna
Polecamy Państwu najnowsze wydanie miesięcznika regionalnego Sądeczanin, a w nim artykuł pt....

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

XIV edycja konkursu “INWESTOR”
W tym roku patronat nad konkursem “INWESTOR” objął  Poseł ARKADIUSZ MULARCZYK....

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Arkadiusz Mularczyk - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Arkadiusz Mularczyk - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Arkadiusz Mularczyk - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Arkadiusz Mularczyk - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy