Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Arkadiusz Mularczyk:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica zwrócić się z wnioskiem o przedstawienie przez ministra administracji i cyfryzacji informacji bieżącej w sprawie przyjęcia przez Polskę osób relokowanych i przesiedlanych w związku ze zwiększonym napływem imigrantów z Syrii i Erytrei.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Opinia publiczna w naszym kraju z olbrzymim zaniepokojeniem przyjęła informację o tym, że 22 września br. podczas nadzwyczajnego posiedzenia, spotkania unijnych ministrów spraw wewnętrznych w Brukseli pani minister Teresa Piotrowska zgodziła się w imieniu polskiego rządu na przyjęcie przez Polskę ponad 7 tys. imigrantów z Syrii i Erytrei. Z informacji, które podały media, wynika, że imigranci zostaną relokowani i przesiedleni do ośrodków dla cudzoziemców na terenie Polski, jak również do mieszkań komunalnych i noclegowni w gminach, których wójtowie wyrazili wolę przyjęcia obcokrajowców.

    Otóż Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, które odpowiada za nadzór nad terenową administracją centralną oraz współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, w ramach tej współpracy porozsyłało do wojewodów, a ci następnie porozsyłali do wójtów, burmistrzów i prezydentów pisma, w których zażądano informacji o możliwości przyjęcia obcokrajowców oraz podania ich konkretnej liczby.

    Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego podczas posiedzenia w dniu 5 września tego roku podjął decyzję o planie podziału imigrantów na terenie Polski w ramach relokacji i przesiedleń. Decyzja rządowego zespołu nie została jednak podana do publicznej wiadomości, zaś wójtowie, burmistrzowie i prezydenci do chwili obecnej nie otrzymali stosownych informacji o sposobie podziału cudzoziemców pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.

    Sprawa ta budzi niezwykłe emocje, niezwykłe kontrowersje oraz olbrzymi sprzeciw społeczny, nie tylko wójtów, burmistrzów i prezydentów, lecz także społeczności lokalnych, które dowiadują się z mediów, że na terenie danej społeczności lokalnej, danej gminy mają być lokowani imigranci. Tak było ostatnimi czasy w miejscowości Krynica, w miejscowości Żegiestów czy Muszyna, gdzie mieszkańcy dowiedzieli się z mediów, że na terenie sal gimnastycznych, hal sportowych mają być umieszczani imigranci. Te informacje wzbudziły olbrzymie kontrowersje, olbrzymie wzburzenie i jednoznaczne protesty władz samorządowych tych gmin.

    Istotną kwestią, którą należy podnieść w tym temacie, jest nie tylko kwestia braku środków finansowych, braku akceptacji, lecz także kwestia ochrony zdrowia publicznego. Pojawiają się informacje, że wielu imigrantów, którzy przyjeżdżają czy przypływają do Europy, niestety jest także nosicielami chorób, poważnych chorób, które mogą być przenoszone na mieszkańców Europy. Tak stało się np. na wyspie Kos, gdzie holenderski turysta zachorował na cholerę. Władze w Atenach w tej sytuacji wezwały obywateli do podjęcia wszelkich środków ostrożności w celu uniknięcia epidemii na wyspie, która już od wielu miesięcy jest bramą do Europy dla imigrantów. Niestety niewiele polskich ośrodków dla cudzoziemców dysponuje tzw. filtrami epidemiologicznymi, a zatem mając na względzie rozlokowanie ponad 7 tys. imigrantów, niezbędne będą także ich prawidłowe przebadanie oraz ewentualna kwarantanna. Pytanie, czy polski rząd i polskie samorządy mają odpowiednie warunki, kompetencje oraz wyposażenie konieczne do tego, żeby przebadać setki imigrantów. Panie ministrze, jeśli to nie nastąpi, to samorządy mogą mieć problem z chorobami, które imigranci wprowadzą do Europy. Pytanie, czy władze o tym myślą i czy są przygotowane na takie scenariusze.

    Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w związku z pojawiającymi się informacjami, również medialnymi, w mediach ogólnopolskich i lokalnych, o rządowym planie podziału cudzoziemców pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica stoi na stanowisku, że tak ważny i istotny dla opinii publicznej temat powinien być przedmiotem obrad Wysokiej Izby. W związku z powyższym podczas ostatniego już posiedzenia Sejmu w tej kadencji oczekujemy od rządu konkretnych i rzeczowych informacji w przedmiotowej sprawie. Bardzo dziękuję, panie marszałku. (Oklaski)Poseł Arkadiusz Mularczyk - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób relokowanych i przesiedlanych w związku ze zwiększonym napływem imigrantów z Syrii i Erytrei


81 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Jedna partia -Sądecczyzna
Polecamy Państwu najnowsze wydanie miesięcznika regionalnego Sądeczanin, a w nim artykuł pt....

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

XIV edycja konkursu “INWESTOR”
W tym roku patronat nad konkursem “INWESTOR” objął  Poseł ARKADIUSZ MULARCZYK....

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Arkadiusz Mularczyk - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Arkadiusz Mularczyk - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Arkadiusz Mularczyk - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Arkadiusz Mularczyk - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy