Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

30 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro (druk nr 3283).


Poseł Arkadiusz Mularczyk:

    Tak, minutę. W zasadzie pan poseł Romanek już o tym powiedział, oddał istotę mojego wystąpienia, ale chcę to jeszcze raz podkreślić, żeby to było jasne. Szanowni państwo, było zgłoszonych sześciu świadków: Eugeniusz Engelking, zastępca prokuratora generalnego, Dariusz Barski, zastępca prokuratora generalnego, Andrzej Szeliga, zastępca prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, Krzysztof Sierak z Prokuratury Krajowej oraz pan Bogdan Święczkowski, szef ABW. To byli świadkowie obrony. Przewodniczący komisji pan poseł Kropiwnicki stwierdził, że skoro oni zostali wysłuchani w innych postępowaniach toczących się gdzieś tam w Polsce, to on już nie musi ich w tym postępowaniu słuchać.

    Szanowni państwo, zasada bezpośredniości w postępowaniu karnym wyraża się wprost: każdy świadek w postępowaniu karnym musi być przesłuchany. Nie można wykorzystywać treści zeznań złożonych w innym postępowaniu, ponieważ dotyczyły innych spraw. To jest kluczowy zarzut i to się nie ostanie przez Trybunałem Konstytucyjnym. (Dzwonek) Szanowni państwo, głosując jutro, miejcie świadomość tych uchybień. Dziękuję bardzo.Poseł Arkadiusz Mularczyk - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.


83 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Jedna partia -Sądecczyzna
Polecamy Państwu najnowsze wydanie miesięcznika regionalnego Sądeczanin, a w nim artykuł pt....

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

XIV edycja konkursu “INWESTOR”
W tym roku patronat nad konkursem “INWESTOR” objął  Poseł ARKADIUSZ MULARCZYK....

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Arkadiusz Mularczyk - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Arkadiusz Mularczyk - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Arkadiusz Mularczyk - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Arkadiusz Mularczyk - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Arkadiusz Mularczyk - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy