W tym roku patronat nad konkursem “INWESTOR” objął  Poseł ARKADIUSZ MULARCZYK.

Szkolny Klub Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu po raz czternasty zorganizował Szkolny Konkurs Giełdowy „INWESTOR”.

Konkurs obejmuje około dwumiesięczny okres cotygodniowych wirtualnych inwestycji w rzeczywiste instrumenty rynku kapitałowego w Polsce – akcje, notowane na GPW, obligacje skarbowe, waluty obce i lokaty bankowe. Uczniowie uczestniczący w konkursie, zgłoszeni w ramach kilkuosobowych zespołów składają cotygodniowe zlecenia, wyniki cotygodniowych rankingów są później analizowane na lekcjach podstaw przedsiębiorczości i przedmiotów zawodowych (ekonomicznych) w technikum

fot. http://www.ncbiuletyn.pl,  http://www.inwestor.neska.pl

skp-strona_01