Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań wynikających z wieloletniego programu ˝Program dla Odry - 2006˝ w roku 2014 (druk nr 3547) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 3917).


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Dorota Niedziela:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rozliczenie wykorzystania rezerwy celowej budżetu państwa na ˝Program dla Odry - 2006˝ w roku 2014 przedstawione zostało w sprawozdaniu. Przypomnę tylko, że na te zadania przyznano środki w wysokości 56 375 tys. zł, co stanowi 99,96% kwoty ujętej w ustawie. Wykorzystano 95% środków, czyli 54 mln zł.

    Rozliczenie wykorzystanej rezerwy celowej budżetu państwa w ˝Programie dla Odry - 2006˝ w roku 2014 przedstawia następujące rozliczenie kwot inwestycyjnych. Ministerstwo Środowiska po zmianach planowało przeznaczenie na ten program 16 921 tys. zł; Ministerstwo Środowiska na lasy w części budżetu: 41 przeznaczyło 1 mln zł; wojewoda dolnośląski - 22 261 tys. zł; wojewoda kujawsko-pomorski - 2277 tys. zł; wojewoda lubuski - 5919 tys. zł; wojewoda łódzki - 420 tys. zł; wojewoda opolski - 2780 tys. zł; wojewoda śląski - 295 tys. zł; wojewoda zachodniopomorski - 4500 tys. zł. Razem stanowiło to 56 375 tys. zł.

    Zadania realizowane w 2014 r. - podsumowanie efektów rzeczowych wykonanych zadań. Grupa zadań: budowle regulacyjne, rodzaj zadań: regulacja rzek i potoków - 21 km, urządzenia regulacyjne, czyli przepusty i śluzy żeglugowe - 14 szt.; budowle przeciwpowodziowe: budowa i przebudowa wałów - 102 km, budowa zbiorników retencyjnych, modernizacja zbiorników wodnych i inne, przepompownie, śluzy wałowe i jazy - 4 szt.; lasy: odbudowa i przebudowa struktury drzewostanu - 1652 ha, zalesienia gruntów - 80 ha, budowa i odbudowa zbiorników małej retencji - 5 szt., urządzenia na obiektach małej retencji - 5 szt.

    Opis ważniejszych prac zrealizowanych w ramach zadań wymienionych w odczytanej przeze mnie tabeli: w ramach budowli regulacyjnych: RZGW we Wrocławiu zakończył modernizację jazu Więcmierzyce na Nysie Kłodzkiej, RZGW w Poznaniu przeprowadził prace regulacyjne na Noteci na odcinku Pakość - Łabiszyn, WZMiUW w Poznaniu przeprowadził regulację koryta na Południowym Kanale Obry, RZGW w Szczecinie przeprowadził prace regulacyjne na kanale Piasek; w ramach budowli przeciwpowodziowych: RZGW we Wrocławiu w ramach zadania: Poprawa stanu ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej ukończył budowę jazu klapowego, wykonał przebudowę udrożnienia koryta Nysy Kłodzkiej oraz obwałowania o długości ok. 8 km, RZGW we Wrocławiu zakończył modernizację zbiornika Świerzawa, RZGW w Poznaniu zakończył rozbudowę i remont pompowni Proboszczowice, DZMiUW we Wrocławiu zakończył budowę 5 km wału przeciwpowodziowego w mieście Lwówku Śląskim, w Szczecinie w ramach zadania: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego zmodernizował wał przeciwpowodziowy na odcinku 8 km, podwyższając koronę wału na długości 3 km, co zapewniło bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców Wyspy Puckiej na obszarze ok. 150 ha.

    Wszystkie inwestycje wykonane w ramach tych zadań zostały zakończone i łącznie wydano na nie 56 375 tys. zł. Dziękuję i bardzo proszę o przyjęcie tego sprawozdania. (Oklaski)Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań wynikających z wieloletniego programu "Program dla Odry - 2006" w roku 2014 wraz ze stanowiskiem Komisji


269 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o substancjach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o: - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy