Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

13 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach (druki nr 3876 i 3920).


Poseł Dorota Niedziela:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Chciałabym jeszcze raz bardzo wyraźnie powiedzieć, że nie ma mowy o żadnej destabilizacji, panie profesorze, i pan o tym wie. Jak powiedział pan poseł Żelichowski: Tworzenie mitów i bronienie tych mitów stanowi pana czteroletnią pracę na temat lasów. Mam stenogram z posiedzenia komisji, w czasie którego rozpatrywaliśmy projekt, który powstał, żeby dać wyraz naszej wrażliwości na tę sprawę, żeby - jak pan mówił - nie tylko pan cały czas twierdził, bezustannie powtarzał w każdej wypowiedzi chyba trzy razy... Wiem, że to jest bardzo dobry zabieg PR-owski, który działa na wyobraźnię, że tylko pan jest obrońcą lasów i tylko pan zna ich potrzeby, i tylko pan o nie walczy. To jest nieprawda. To, że pan powtarza w swojej wypowiedzi za każdym razem trzy razy, że lasy są najlepsze i że w 2013 r. otrzymały od UNESCO nagrodę dziedzictwa ochrony, to wszyscy wiemy. Powiem panu więcej, wszyscy kochamy lasy i absolutnie nikt nigdy nie pozwoli, żeby były one prywatyzowane czy - jak pan teraz zmienia swoją wersję - destabilizowane.

    (Poseł Jan Szyszko: Nieprawda.)

    Przeczytam stenogram z tego posiedzenia komisji, gdzie członek zespołu ekspertów stałych pan prof. Kazimierz Rykowski przedstawił panu przewodniczącemu... (Dzwonek) Chcę sprostować informację dotyczącą momentu, w którym nastąpiła inicjatywa tej ustawy konstytucyjnej. Zrobił to Instytut Badawczy Leśnictwa 13 stycznia 2014 r. - tuż po deklaracji rządu gotowości do wprowadzenia przepisu konstytucyjnego o lasach państwowych. Wtedy to powstał list intencyjny, który wysłaliśmy do wszystkich klubów - mówił pan profesor Rykowski - w Sejmie i w Senacie. We współpracy z sejmową komisją, senacką komisją zorganizowaliśmy pierwsze spotkanie, które odbyło się w sali Senatu, w którym zresztą uczestniczył pan profesor, ja też, w 2014 r.

    A zatem przed inicjatywą przeprowadzenia referendum, przed pana inicjatywą, przed tymi wszystkimi ruchami, które były później rejestrowane jako ruchy na rzecz wielkiej obrony Lasów Państwowych, komisja senacka, sejmowa plus wszystkie kluby stworzyły ten projekt, pod którym państwo się nie podpisaliście, który bojkotowaliście. I 18 grudnia 2014 r. przeciw temu głosowało 127 posłów, tak żeby nie było zapisu, jak pan mówi, o bezpieczeństwie, zachowaniu ciągłości i braku prywatyzacji Lasów Państwowych. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach


557 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o substancjach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o: - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy